Sunday, November 09, 2014

Mike Hentz ATMOSFÄÄRILISED REFLEKTSIOONID 12. november 2014

by Mike Hentz
MoKS esitleb: 

Mike Hentz. ATMOSFÄÄRILISED REFLEKTSIOONID

Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1) 12. novembril kell 18.00 – 22.00

Šveitsi ja USA kodakondsusega Mike Hentz (s. 1954) on äärmiselt värvikas, alates 1970ndatest ülemaailmselt tegutsenud kunstnik. Tema tegevusi võiks iseloomustada üks tema kollektiivne performance, mille ta viis läbi aastatel 1982 – 1984, ja mis seisnes suure, mitmetonnise kivimüraka transportimises Euroopast Kagu-Aasiasse. Eestis on ta varem kolmel korral läbi viinud sotsiaalse kestvusperformance “Kliima”, mis enamasti tähendab seda, et väike grupp inimesi isoleerib end mitmeks päevaks ümbritsevast reaalsusest ning tegeleb intensiivselt erinevate tegevustega, mis muudavad grupi vaimset ja füüsilist kliimat, samuti suhet ümbritseva maailmaga.

Rohkem infot “Kliima” kohta: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/radikaalne-etenduskunst-ja-kliima/

Seekord viib hetkel MoKSis resideeruv Mike Hentz Y-galeriis läbi hoopis teistsuguse ürituse, mille ta on nimetanud “Atmosfäärilisteks reflektsioonideks”

------

MoKS presents:

Mike Hentz. ATMOSPHERIC REFLECTIONS

In Y Gallery (UT church, Jakobi 1, Tartu) 12th of November, 6PM to 10PM.

Mike Hentz (b. 1954, with Swiss and American citizenship) is a colorful artist, who since the 1970s has been active all over the world. His works could be characterized by one of his collective performances that took place from 1982 to 1984, during what time he transported a huge and heavy rock from Europe to South-Eastern Asia. His famous durational performance “Klima” has been conducted already three times in Estonia. According to the experiences from Estonia, “Klima” means a small group of people isolating themselves from the reality for several days, while intensively being committed to different activities that change the mental and physical climate of the group.

More info about “Klima”: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/radikaalne-etenduskunst-ja-kliima/

Now, while being in residency of MoKS, Mike Hentz will conduct a different event in Y Gallery. He has named this event as “Atmospheric Reflections”.

No comments: