Saturday, June 05, 2010

TÜ Maalikunsti eriala lõputööd ning TKK fotograafia osakonna lõpetaja Liina Soosaare diplomitöö 09.--26. juuni 2010

*posters by Asterisk


Tartu Ülikooli maalikunsti erialala bakalaureuse- ja magistritööde näitused Tartu Kunstimuuseumis, Tartu Kunstimajas, Monumentaalgaleriis ja Y-galeriis.
Alates 9. juunist avatakse Tartu Ülikooli maalierialal lõpetajate näitused ja samal päeval toimuvad kõikide lõputööde kaitsmised.
Y-galerii esitleb kolme lõpetaja töid.

Merle Miti (s. 1986) sari Karje täidab galerii pearuumi, Riina-Ingel Keskpaik (s. 1987) esitab kangelasfilmide sangaritele, fan-arti-paroodiana lavastatud maaliseeria, maalidega kaasneb teemakohane videoklipp. Mailiis Lauri (s. 1987) monokroomsed Tartu vaated dokumenteerivad sellaastast suurvett Emajõel.

Bakalaureusetööde juhendajateks on Jüri Kask, Anne Parmasto, Rauno Moss ja Jaan Elken

*Fotode autoriteks on Anrdrus Raag ning Kaisa EicheMailiis Laur
juhendaja Anne Parmasto
Riina-Ingel Keskpaik
juhendajaks Rauno-Thomas MossMerle Mitt
juhendaja Jüri Kask


***Liina Soosaar on Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna tudeng ja 2010 aasta diplomant. ISMAR on tema lõputöö ja seni suurim kunstiprojekt. Lõputöö juhendajaks on Kalev Kalevipoeg Vapper.

Minu töö tegeleb ühe koha ja ajaga.
Koht – Ramsi, alevik Viljandi maakonnas, aeg – kümme minu esimest eluaastat, aastad 1988 kuni 1997.
Seega panen sisse tagasikäigu, sest tunnen, et selleks on õige aeg. See oli paljude märkamiste ja väheste taipamiste aeg. Ühest küljest tahan olla poeetiline igavikulistel teemadel, teisest küljest tegeleda tihke mälestuste ja mõtete süstematiseerimise ja arhiveerimisega. On palju asju, mis seostuvad mulle selle kohaga paratamatult.
Ramsi on mulle tähendusega paik, Ismariks sai see nüüd, läbi „reisi minevikku“, kui meenutan, mida Ramsi minu jaoks tähendas. Pideva edasiliikumise asemel lähen ma tagasi otsima midagi, mida ma ratsionaalselt seletada ei suuda, see tekitab minus küsimusi iseenda ja olemise kohta.
Oma töö kirjalikus osas avan Ramsi-toimiku ja esitan „lihtsaid küsimusi“, nagu kuivõrd mõjutab minu olemust see, kust ma pärit olen. Praktilises osas loon sünteesi praegusest ja olnust. Installatsioon koosneb minu „reisi“ dokumenteerivatest fotodest, millel ma kujutan oma mälestusi Ramsi-ajast. Pildikooslused on moodustatud lähtudes konkreetsetest punktidest Ramsil, moodustades kujuteldava kaardi. Olnu ja olev on asetatud vastastikku suhtesse.
Sõnalistest sümbolite näol, mis „hõljuvad“ fotode ees, annan vaatajale võimaluse omapoolseks interpretatsiooniks. Selle abil püüan vaatajas käivitada väikese kogemuste ja mälestuste „masina“. On ju kõigil meil üks (sala)koht. Ja minevik, mida me tahes-tahtmata kaasas kanname, eksisteerib ka olevikus.
Mõne asja või koha tähenduslikkus ja olulisus „jõuab kohale“ viivitusega. Ehk ei peagi oma mina otsingutel minema kaugele ära, vaid osata hinnata väikeseid asju ja väikeseid kohti. Mõneti sarnaneb siinne tekst Tartu vaimu otsingutega, ilmselt on see „miski“ igal paigal. Ja paikadelt, nii nagu vist ka igalt inimeselt, on midagi õppida. Muutused Ramsil on ka muutused minus – Ramsi poolikust kinost on saanud raamatukogu ja mina ei söö enam Turbo-nätsu.

Näitus jääb avatuks 10.-26. juunini 2010

Lõputöö kaitsmine toimub 10. juunil 16.30, pärast mida avatakse näitus.

Sissepääs avamise ajal hoovi poolt.