Saturday, October 11, 2014

HALLI LAEVA OODATES 15. okt - 9. nov 2014

video still by Anna Hints
(for English please scroll down)

HALLI LAEVA OODATES
Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu) 15.10. - 09.11.2014

Kunstnikud: Anna Hints, Jass Kaselaan, Karolina Kubik (PL), Evi Pärn, Krišs Salmanis (LV), Eva Sepping, Toomas Thetloff, Maria Vous

Kuraator: Tanel Rander

Mida hakata peale teadmisega, et see, mis Ukrainas toimub, on heitlus monotsentrilise ja polütsentrilise maailmakorra vahel, kui sa ise elad Ida-Euroopas, kus praegu toimub sõda? Venemaa on okupeerinud Krimmi, Ida-Ukrainas on surma saanud tuhanded inimesed. Poola ja Baltikumi tuuakse USA sõdureid ja sõjatehnikat, Barack Obama peab kõnesid Varssavis ja Tallinnas. Vahepeal äraunustatud Ida-Euroopa on tagasi maailmakaardil, olles seekord strateegiliseks rindejooneks Ida ja Lääne vahel. Toimumas on hübriidsõda – sõda, mis justkui ei olegi sõda, ehkki see tapab inimesi ja ähvardab ootamatult pead tõsta kõikjal. Räägitakse, et Eesti linn Narva võib olla see võtmeline koht, mille pärast puhkeb kolmas maailmasõda. Paljudele meist tundub see niisama uskumatu ja absurdne nagu Eesti kirjandusklassikat tsiteeriv Obama. Sellegipoolest on meil põhjust muretseda.

Näitus “Halli laeva oodates” toob kunstigaleriisse Ida-Euroopa rinderiikidest pärit kunstnike praegused ja varasemad mõtted. Äsjavalminud kunstiteostele on lisatud ka mõned varasemad, võibolla prohvetlikud, ent igal juhul Ida-Euroopale sümptomaatilised artefaktid, mis tõestavad, et 2014. aasta ei saabunud meile ootamatult – sel aastal lihtsalt realiseerus miski, mis oli kohal juba mõnda aega, ent mida mujal maailmas ei märgatud.

Mis võiks olla kunsti ülesanne praeguses olukorras?

“Kui tänavatel voolab veri, siis kunstimetafoorid ei tööta,” kirjutas Raivo Kelomees selle aasta 08. mail Postimehes, arutledes selle üle, kas kunst saab praeguses geopoliitilises reaalsuses midagi ära teha. “Kui kõnelevad kahurid, siis muusad vaikivad. Kuid muusad võivad olla hoopis kahurite teenistuses,” tegi Kelomees kokkuvõtte.

On tõsi, et suur hulk “kunsti” on tehtud propagandasõja kägus, PR-firmad ja agentuurid on tootnud palju metafoorse mõjuga materjale. Kahtlemata viitab see representatsiooni üleküllusele ja kriisile kui hilismodernse Lääne ja hübriidse Ida sümptomile. Nii nagu rahast on saanud katteta tühi tähistaja, on sama juhtunud ka informatsiooni ja representatsiooniga. Sellest tulenevalt on kunstil (aga mitte ainult) ajalooline ülesanne võtta tõsiselt talle esitatud väljakutseid ning määratleda ennast selles petlikus ja pidevalt muutuvas olustikus. Üheks olulisemaks kunsti ülesandeks on praegu humanistlike väärtuste eest kõnelemine – seda saab muuhulgas teha ka oma tavapärast tööd jätkates. Näitusel “Halli laeva oodates” osalevate kunstnike tavapäraseks tööks on ühiskonnas toimuva jälgimine, dokumenteerimine või reflekteerimine. Kunst võib aidata meil tervena pääseda sellest ajastust, mis trivialiseerib ja muudab kahurilihaks kõik selle, mis meile on oluline.

Näituse lisaprogramm avalikustatakse jooksvalt.

Näitus on avatud K-R 12-19, L-P 12-17.
Näitus on tasuta.

Avamine 15. oktoobril kell 17.00 TÜ kirikus (Jaokbi 1, Tartu, 3. korrus). Avamisele järgneb kell 19.00 algav noortele luuletajatele loomingulist väljundit pakkuv Tartu Tudengipäevade üritus “Luulevabadus”.

Täname: Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum
Näitusi Y-galeriis toetavad: Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tartu KultuurkapitalTere tulemast!

-------------------------------------------------------


WAITING FOR THE GRAY SHIP
In Y Gallery (Jakobi 1, Tartu) 15.10. - 09.11.2014

Artists: Anna Hints, Jass Kaselaan, Karolina Kubik (Poland), Evi Pärn, Krišs Salmanis (Latvia), Eva Sepping, Toomas Thetloff, Maria Vous

Curator: Tanel Rander


How to deal with the knowledge that the current events in Ukraine are part of the struggle between monocentric and polycentric world order, while there is war going on in Eastern Europe, where we live? Russia has occupied Crimea, thousands of people have died in eastern Ukraine. Poland and the Baltics are hosting the US army and military equipment, Barack Obama has speeches in Warsaw and Tallinn. The forgotten Eastern Europe is back on the world map – this time as a strategic frontline between the East and the West. There is a hybrid war going on – something that is not a real war, although it kills people and is threatening to spread everywhere. They say that Estonian city Narva might be the cause of the outbreak of the Third World War. Many of us find it as incredible and absurd as Obama referring to Estonian literature classics, while having his speech in Tallinn. But still we have reasons to worry.

The exhibition “Waiting for the Gray Ship” brings the thoughts of selected artists from East-European frontline countries to gallery space. Some of these thoughts are the freshest reactions to the ongoing situation, some of these thoughts date back to years ago. So, besides artworks from 2014, there are older works, maybe prophetic, but anyhow symptomatic to Eastern Europe. Therefore they are the proof that the year 2014 didn't reach us unexpectedly – instead, something that was present here earlier, was realized and noticed in global context.

What could be the mission of art in current situation?

“When blood is flowing on the streets, art metaphors don't work,” wrote Raivo Kelomees in Estonian newspaper “Postimees” (08.05.2014), where he was discussing, whether art can have any effect in current geopolitical reality. “When cannons are heard, the muses are silent. But the muses might be in the service of cannons,” he concluded.

It is true, that a great deal of “art” has been produced during propaganda war. PR companies and agencies have produced loads of materials that have metaphoric influence. No doubt that it refers to the overload and crisis of representation, which is symptomatic to the late-modern West and the hybrid East. As money has become uncovered empty signifier, the same has happened with information and representation. Therefore art (but not only) has the historical task to seriously face its challenges and position itself in this deceptive and instable reality. Now, one of the most important tasks of art is to advocate the values of humanity – one way of doing it is keeping on doing one's everyday work. “Waiting for the Gray Ship” brings together artists, who's everyday job is to observe, document or reflect the society. Art has the potential to help us survive the era that trivializes everything important for us by turning it into cannon fodder.

The side-program of the exhibition will be announced in due course.

The exhibition is open Wed-Fri 12-19, Sat-Sun- 12-17.
The entrance is free.

The exhibition will be opened at 5PM on 15th of October. The opening is followed by “Poetry Freedom”, an event for young poets, starting at 7PM in Y Gallery, being part of Tartu Student Days.

Thank you: Tartu Art House, Tartu Art MuseumMonday, October 06, 2014

;paranoia presentation: Cubus Larvik “Memorial” plaadiesitlus Tartus 4. oktoober 2014

;paranoia presents: Cubus Larvik "Memorial"

Cubus Larviku albumi "Memorial" esitlus 04. oktoobril kell 21.00 Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu)

https://www.youtube.com/watch?v=B8eGerS62iE&feature=youtu.be

Kontserdid: Rin la, Cubus Larvik

Cubus Larvik nime all tegutsevad Karl Saks ja Hendrik Kaljujärv, kes loovad elektroonilist heli ja muusikat. 

;paranoia kirjastuse kaasabiga ilmub üheteistkümnest narratiivsest ja abstraktsest heliloost koosnev täispikk album „Memorial“, mis tähistab tegijatele ühe olulise perioodi lõppu ja uue, kurvema algust. 

paranoia.ee/cubuslarvik
cubuslarvik.bandcamp.com
https://soundcloud.com/cubuslarvik/sets/cubus-larvik-memorial

Rin la
„Kui hip-hopmuusika skaala ühes otsas on Naughty by Nature ja House of Pain oma „hüpake-üles-alla-yo“-räpiga, siis rin la toimetab teises, kõige kaugemas võimalikus otsas.“

- kohviraadio.com
soundcloud.com/rinla
youtube.com/rinlasound

Monsieur Valdemar Experience on kirjastuse ;paranoia esitlusformaat, süntees aktuaalsest helikunstist, video-performance'st, metateatrist ja kirjandusest või selle puudumisest.

Sissepääs tasuta