Tuesday, November 26, 2013

MoKSi kohtumised: Anne-Liis Kogan

Anne-Liis Kogan (foto lingilt moks.ee)
(EST)

Neljapäeval, 28. novembril kell 18.00 toimub Tartus Y-galeriis diskussiooniõhtu kunstnik Anne Liis Koganiga. Kõneletakse kunstniku loomingust ja loomemeetoditest, samuti sellest, kuidas geopoliitiline kontekst ja immigratsioon mõjutavad loomeprotsessi. 

Anne Liis Kogan on sündinud Tartus ning alates 1997. aastast elab ja töötab ta Oslos. Tema tegevus on seotud identiteedi ja kogukonna temaatikaga – sellega, kuidas isiklik identiteet on seotud kogukondliku või rahvusliku identiteediga, ja kuidas üksikisik leiab oma koha kollektiivses kultuuris. Teda huvitab selle identifitseerimisprotsessi representatsioon – tunded, pildid, lood, mälestused ja fantaasiad.

Anne Liis Kogan kuulub ka rühmitusse AtwoB, mille liikmed (Taanist, Rootsist, Jaapanist, Eestist/Norrast) kasutavad oma päritolust lähtuvaid teadmisi ja subjektiivsust tekstilisel ja tõlgenduslikul tasandil kommunikeerumiseks. Rühmituse töö väljundiks on performatiivsed praktikad ning heli ja tekst.

Rohkem infot:
www.anneliiskogan.com
www.atwob.org

Vestlust modereerib Tanel Rander.
Üritus on osa sarjast „MoKSi kohtumised“, milles Tartu kunstipublikule tutvustatakse Mooste Külalisstuudios resideeruvaid kunstnikke.


(ENG)

MoKS meetings: Anne Liis Kogan

Discussion evening with Anne Liis Kogan, 28th of November, 6 PM, Y Gallery, Tartu.

Topics: artistic practice and methods in the context of geopolitics and immigration.

Anne Liis Kogan was born in Tartu, since 1997 has been living and working in Oslo, Norway. Her activities have been related with problematics of identity and community – how individual identity has been related with community and nationality, how the individual participates and negotiates his/her place in the current collective culture. She is also interested in the representations of such identification process – feelings, images, stories, memories and fantasies.

Anne Liis Kogan collaborates with artist group AtwoB, four artists with different geographical backgrounds (Sweden, Denmark, Japan, Estonia/Norway), who draw inspiration and knowledge from their individual, cultural and linguistic backgrounds in order to examine issues surrounding text, vocality, multilingualism and translation. The work of AtwoB takes the form of performance-related activities, sound pieces and text-based works.

More information:
www.anneliiskogan.com
www.atwob.org

The discussion is moderated by Tanel Rander.

The discussion is part of event series „MoKS meetings“ that introduces artists in MoKS residency to Tartu art audience.

Tuesday, November 05, 2013

Kadri Toomi isiknäitus NURGATAGUSED 06.--24. novembrini 2013

"Unidentified man" (2012) by Kadri Toom

Kolmapäeval, 6. novembril algusega kell 18 olete oodatud Y-galeriisse Kadri Toomi isiknäituse NURGATAGUSED avamisele.
Näitus keskendub nähtamatule ruumile, tühjadele aladele, nurgatagustele inimeses, mis on väljendatud installatiivses maalimeediumis.
Kunstnik kirjeldab näitust järgmiselt:
"Igapäevaselt on kasutusel ruumiga seotud sõnapaarid nagu sisemine tühjus, sisemine hääl, sisemine vaikus, sisemine valgus, sisemine mänguruum, sisemine tasakaal. Erisuguste ruumide olemasolu inimeses on näituse keskpunktiks.
Näituse valmimise protsessis sorisin enese nurgatagustes ruumides. Esmavaatlusel ilmnenud tühjusest ja vaikusest kerkisid pinnale visuaalsed fragmendid, mis ekspositsiooni keskmes moodustavad ebaloogilise sürreaalse topeltloo. Üks fragment loob jadamisi järgmised. 1-3 kaadrit päevas, 7 päeva nädalas, 4 nädalat kuus. Nurgatagustes ruumides toimub kuhjumine, kihistumine, paigutamine, korrastamine, teravustamine, struktureerimine, koristamine, kergitamine, avamine, leidmine, tuhmumine, kinni katmine, selginemine. Nurgataguste ruumide interjöörid on lakoonilised ja väheste detailidega. Domineerib värv. Ruumide lihtsus jätab ruumi kujutluseks. Nurgatagustes peituvad tühjus, vahealad, kihid, stuktuurid, vaikus, vilksatused, teadvustamatus, peidupaigad, õõnsused ja augud, skeemid, peegeldused, jadad, vahed, sahinad, mullistused.
See on lõputu ruumide jada, mida näitusekontekstis korrastan ja vormistan. Näituse valmimise käigus olid lisaks oma ruumide külastustele inspiratsiooniks G. Pereci “Ruumiliigid”, raamatukogude riiulid, kangamustrid, sahtlid, trepid, paberlennukid, Efterklangi “Piramida” ja rongide kolin."

Näitus on avatud 6.novembrist 24. novembrini  2013.

Kadri Toom (s 1984) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis maali (BA) ja Eesti Kunstiakadeemias graafikat (MA).


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital