Friday, November 23, 2007

Sotsiaalse kunsti aktsioon ÜKS ELU 29. oktoober -- 11. november 2007

Aktsiooni eesmärgiks oli sekkumine inimeste igapäeva ellu. See väljendus sotsiaalselt tõrjutud ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele tähelepanu pööramises ja nende emotsionaalse seisundi rikastamises. Teiseks eesmärgiks oli aktsiooni dokumenteerimine ja presenteerimine erinevatest sotsiaalsetest kihtidest inimestele.

Sotsiaalse kunsti aktsiooni sisu:

Toimumise aeg oli 24.09.2006. Osalejateks EKA magistrandid Elle Kannike ja Jaanika Okk ning fotograaf Krista Nagel. Toimumise koht Balti Jaam, Tallinn. Kohaks valisid projektis osalejad Balti Jaama, sest seal on suur tõenäosus leida vähekindlustatud ja sotsiaalselt tõrjutud inimesi. EKA magistrandid riietasid end valgetesse kostüümidesse imiteerides ingleid, tõmmates endale tähelepanu ning eristudes rahvamassist. „Inglid” pakkusid kodanikele paberist loosilipikuid, mille alumisele küljele oli kirjutatud soe sõnum, mis neid emotsionaalselt liigutaks ja tõstaks eneseväärikust. Lisaks pakuti viinamarju, mis sümboolselt tekitaks tunnet ühtekuuluvusest ja osana tervikust. Väike magus suutäis aitas kõige paremini kontakti luua lihtsate inimestega. Aktsioonis osalejate vahetuid emotsioone jäädvustas fotograaf.

Mõned faktid:

Aktsiooni tulemusena selgus kuivõrd avatud ja suhtlemisaltid tegelikult valitud sihtgrupp on. Kui väga nad vajavad tähelepanu ja kui vähe on neile vaja, et tunda siirast rõõmu.

50st kodanikust, kelle poole pöörduti, vaid 2 ignoreeris „ingleid” täielikult. 3 olid segaduses ega osanud reageerida. 1 magas. Ja ülejäänud 44 puhul täheldati väga tugevat positiivset reaktsiooni, mis on ka fotodena dokumenteeritud.

Kokkuvõttes võib öelda, et sotsiaalse kunsti aktsioon täitis oma eesmärgi.

Projekti kulminatsioonina toimus fotomaterjalist näitus vahemikus 15.-27.12.2006 pealkirja all „Inglite tulek” galeriis Aatrium Tallinnas ning 29.10.-11.11.2007 nimetusega „Üks elu” Tartus Y galeriis.

Aitäh vaatamast!

Elle Kannike, Jaanika Okk, Krista Nagel


Pildistas Madis Katz

Y - külaline: VAHRAM MURADYAN 30. oktoobril 2007

Teisipäeval, 30.oktoobril, kell 18 toimus teistkordne Y-kohtumine.
Tol korral oli pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan.

Vahram Muradyan on noor Armeenia kunstnik, kes oma igapäevaleiba teenib
graafilise disainerina. Sel sügisel on Vahram aga aja natukeseks maha
võtnud ja pühendub sellele, mida ta juba mitu aastat on teha tahtnud,
mida aga tihe töögaafik disainibüroos teha pole võimaldanud- nimelt
eksperimenteerimisele erinevate meediumitega.

Vahram Muradyan elab ja töötab Jerevanis. Ta on õppinud Jerevani
konservatooriumi klaveriklassis, seejärel studeerinud Jerevani riiklikus
ülikoolis arhitektuuri. Elukutselist arhitekti temast aga ei ole saanud,
ka klassikalist klaverikunstnikku mitte. Miks Vahram Muradyan teeb seda
mida ta teeb, kuidas on olla kunstnik Armeenias ja mida Vahram Muradyan
Moostes resideerumise ajal korda on saatnud, sellest said kohalviibijad teada.

Muuhulgas esitles ta oma verivärsket videoportreede sarja «portrESTs»


Üritustesari Y kohtumine toimub kuni 2008. a kevadeni iga kuu viimasel
teisipäeval Y galeriis. Üritustesarja eesmärgiks on tutvustada MoKSi
residentkunstnike tegemisi. Modereerib Madis Katz. Toetab Tartu Kultuurkapital ja
Eesti Kultuuriministeerium.

http://muradyan.livejournal.com
http://moks.ee


Pildistas Madis Katz


Tuesday, November 06, 2007

Y galerii ootab uusi näitusprojekte 2008 aasta I pooleks!

Y galerii on tegutsenud alates 2004. aasta jaanuarist tänu Tartu Ülikooli ja Tartu Linnavalitsuse jätkuvale koostööle.
Y galerii ruumid asuvad võlvlagedega keldrikorrusel ja pakuvad huvitavat keskkonda erinevateks
näitusteks ja ettevõtmisteks. Kompleks koosneb mitmest ekspositsioonisaalist, kuhu oodatakse pakkumisi kunstnikelt nii
Eestist kui ka väljast. Y galerii külastamine ja oma tööde eksponeerimine on kõigile huvilistele tasuta.


TAOTLUS PEAKS SISALDAMA JÄRGNEVAT:

1. vabas vormis avaldust
2. näituse võimalikult täpset kirjeldust
3. soovitavat aega
4. kõigi osalejate nimesid, CV-sid
5. kontaktisiku andmeid (telefon, e-post)
6. portfooliot (kas digitaalselt, paberil või viidatuna veebilehele)


Taotlused palun saata aadressile ygalerii@gmail.com märksõnaga TAOTLUS või postitada/tuua hiljemalt 30. novembriks 2007 aadressile Y galerii (Kaisa Eiche), Küütri 2, 51007 Tartu.


Kaisa Eiche

Y galerii projektijuht

ygalerii@gmail.com

Y galerii
T-R kella 11-18 ja L kella 12-16
+ 372 7 37 60 36

Mälestuseks Kaisalt!!!

Siin lubatud ülesvõtted 9. septembri avapeol toimunud fotosessioonilt.

Pildistas Alan Prosa!