Sunday, November 11, 2012

NOSTALGIAT KOLLEKTSIONEERIDES 10.november - 02. detsember 2012Osalevad kunstnikud: Vahram Muradyan, Tarvo Hanno Varres, Linda Maria Varoma

Nostalgia on kultuuris sümptomaatiliseks nähtuseks selle mõiste tekkimisest saadik. Sõna ise on tuletatud kreeka keelsetest väljenditest nostos - koju pöörduma ja algia - igatsev, kuid on nähtusena siiski "avastatud" alles 17. sajadil, kui Śveitsi meditsiinitudeng  Johannes Hofer oma väitekirjas "Dissertatio medica de nostalgia" (1688) vastavaid sümptomeid kirjeldab. Kultuurile ülekantult ei ole nostalgia pelgalt indiviidi subjektiivne millegi-kellegi ilmajäämisest tingitud igatsustunne, vaid ka ajalooline kollektiivne nähtus.

Kuidas nostalgiat kollektsioneerida? Üheks enim levinud ja kättesaadavamaks representatsioonivahendiks on kaasajal fotograafia. See on nii tavaline, kui midagi huvipakkuvat kogedes nn uue meedia põlvkond taskust telefoni võtab ja kogetavat kohe mingil viisil salvestama hakkab. Paljuski loomulikult ja suurema poleemikata on kulgenud inimeste üleminek vahetust elu kogemisest masinate abil vahendatud kogemisele. Samas üheks fotograafia olulisimaks funktsiooniks kultuuris ongi pildiline mäletamine - ajalooliste hetkede jäädvustamine, mis võivad olla olulised nii indiviidi kui rahvusriigi tasandil.

Näitusel "Nostalgiat kollektsioneerides" esindavad isikliku aja- ja ruumitunnetusest lähtuvat nostalgilisust Tarvo Hanno Varres (s 1970) fotoseeriaga "Nurgad" ja Vahram Muradyan (s 1983) fotoseeriaga "Ootamised".

Seeria "Nurgad" (kollektsioneeritud aastast 2009) koosneb Tallinna kesklinna sõlmpunktide fragmentidest. “Nurgad” on subjektiivne visuaalne uuring linnakeskonna näivast anonüümsusest ja mitmekihilisusest, kuid üsna abstraktsel tasandil. Majanurgad on kunstniku jaoks piirkonnad, kust peegeldub haavatavus ja ükskõiksus, just nagu inimeste nägudeltki. Majanurgad on isikustatud, märkame neil inimlikke arme. Inimesi endid pole küll pildil, kuid nad on seal olnud: enamasti kiirelt möödudes, teinekord endast jälgi jättes.

Seeria "Ootamised" ("Waitings", aastast 2007) koosneb põhiliselt Yerevanis, Tartus ja Sankt-Peterburis dokumenteeritud ootamistest, kui kunstnik samal ajal igavusest põrandat vahtis. Aastatega see kollektsioon kasvas ning muutus omamoodi visuaalseks päevikuks, milles avalduvad isikliku elu episoodid. Neile tagasi vaadates võivad meenuda jäädvustatud hetke pisimadki detailid ja tundevarjundid.

Linda Maria Varoma (s 1985) esindab fotoseeriaga "Laulev naaber" ("The Singing Neighbour", 2009-2011) kollektiivse nostalgia näidet. Aastatel 2009-2011 pildistas ta üles Eesti linnade lauluväljakuid ja külades asuvaid laululavasid. Ajalooliste sümbolitena võib neid arhitektuurilisi objekte määratleda Eesti rahvuslikku identiteeti taasloovateks nostalgia objektideks, kus dominantseks narratiiviks on mälestused laulvast revolutsioonist.


Näitus jääb avatuks kuni 02. detsembrini 2012.

Täname: Eesti Kultuurkapital, TÜ Multimeediakeskus, Ando Orav, Rebeka Põldsam.

Y-galerii (Küütri 2, Tartu) on avatud K-R kella 12-19 ja L-P kella 12-17.


Fotode autoriteks Tarvo Varres, Juka Käärmann, Vahram Muradyan

"Nurgad"
"Nurgad"

foto seeriast "Nurgad"
"Laulev naaber"

seeriast "Laulev naaber"

seeriast "Laulev naaber"
"Ootamised"


"Ootamised"

seeriast "Ootamised"

seeriast "Ootamised"

seeria "Ootamised" müügiks

Sunday, November 04, 2012

Y-galerii ootab näitusetaotluseid 2013 aasta programmi

Tere,

Tartus asuv Y-galerii alustab tuleval aastal oma kümnendat hooaega ja ootab näitusprojekte 2013 aasta programmi.
Galerii ruumid asuvad Tartu kesklinnas (aadressil Küütri 2) Tartu Ülikooli peahoone ja Athena kultuurikeskuse mõttelisel diagonaalil võlvlagedega ruumikompleksis soklikorrusel.
Pakume kuni viie väikse ekspositsioonisaaliga keskkonda erinevateks näitusprojektideks.
Y-galerii külastamine ja teoste eksponeerimine on kõigile huvilistele tasuta.


TAOTLUS PEAKS SISALDAMA JÄRGNEVAT:

1. vabas vormis avaldust
2. näituse võimalikult täpset kirjeldust
3. soovitavat aega
4. kõigi osalejate nimesid, CV-sid
5. kontaktisiku andmeid (telefon, e-post)
6. portfooliot (kas digitaalselt, paberil või viidatuna veebilehele)


Taotlused palun saata aadressile ygalerii@gmail.com märksõnaga TAOTLUS 2013 või postitada/tuua hiljemalt 02. detsembriks 2012 aadressile:
Y galerii (Kaisa Eiche)
Küütri 2
51007
Tartu

***

Kaisa Eiche
Y-galerii
projektijuht

7 37 60 36
ygalerii@gmail.com

Y galerii on avatud K-R kella 12-19, L ja P kella 12-17 Y galeriid toetavad 2012 a Tartu linnavalitsus, Eesti kultuuriministeerium ja Eesti kultuurkapital.