Tuesday, April 24, 2012

Tanel Randeri isikunäitus "DECOLONIZE THIS" 30. aprill - 20. mai 2012


Tanel Rander (s 1980) on varem tegutsenud kunstnikunimede chaneldior ja c: all. Näitus on osa tema loomingulisest doktoritööst Eesti Kunstiakadeemias"
„Decolonize This" on esimene etapp loomingulisest uurimistööst, mis tegeleb geograafilise identiteediloome ja –poliitikaga Eesti ja laiemas Ida-Euroopa kontekstis, kasutades dekolonialistlikke praktikaid ning postkolonialismiteooriaid. Näitus vaatleb kolonialismi erinevaid tasandeid, püüab läbi hüpoteeside ja küsimuste liikuda ühelt kolonialistlikult kihilt (imperialism, okupatsioon, rahvusriikide enesekolonisatsioon, neokolonialism) teisele, kritiseerides suurte piirkondlike identiteediühikute teadlikku loomist ja ärakasutamist, ning analüüsides järjekindlalt marginaliseeritud Ida-Euroopa identiteeti ja selle olemuslikku suhet Lääne ühiskonnaga. Eesmärgiks on avardada üldsuse geograafilist teadvust ja kohatunnetust (Tartu kontekstis), samuti kriitilist mõtlemist seoses mineviku ja olevikuga. Näitusel esitletakse teatud kohti ja nende hüpoteetilisi või varjatud tähendusi, mis konkreetsete identiteedipoliitiliste protsesside tõttu ei ole laiemale üldsusele tuntud. Samuti jagatakse näitusel abivajajatele ja soovijatele tasuta laiali 100 kg maisijahu.
Näitus on avatud 30.04 – 20.05.2012
Esmaspäeval, 07.mail ca kl 17.00 toimub galeriis diskussioon ja doktoritöö eelretsenseerimine. Eelretsensendid on Eva Näripea ja Anders Härm. Üritus on avalik, kõik huvilised on teretulnud.

          Loe ja vaata lisaks:

          Artishoki fotoreportaaźi
          http://artishok.blogspot.com/2012/05/decolonize-this.html
        
          Riin Kõiv kirjutab Sirbis
          http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=14960:dekoloniseeri&catid=6:kunst&Itemid=10&issue=3394


(in english) 
„Decolonize This“ is first part of aristic research that is focused on geographical identity creation and politics in Estonian and in wider East-European context, using decolonial practices and postcolonial theories. The exhibition observes different layers of coloniality and by questions and hypothetical statements, moves from one layer (imperialism, occupation, self-colonialism of nation states, neocolonialism) to another, criticizing the production and exploitation of massive regional identities, and analyzing the systematically marginalized East-European identity and it`s original relation with the Western society. The aim is to widen geographical consciousness and place sensation (in the context of Tartu) of the community, as well as critical thinking in respect of the past and the present. The exhibition presents certain places and their hypothetical and hidden meanings that are not widely known because of certain processes of identity politics. 100 kilos of cornmeal will be shared for free to persons interested or in need.
The exhibition is opened from 30.04. to 20.05.2012
Suured tänud, many thanks to: Laura Põld, Marek Mäemets, Timo Toots, Epp Kubu, Eva Labotkin, Indrek Grigor, Eesti Kultuurkapital, Archimedes, Balti Veski AS, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum


Avamisel pildistas Martiini:Monday, April 02, 2012

EESTI TÄNAVAKUNSTNIKUD 5.-27. aprillAVAMINE 5ndal kell 7 PM


Näitus sõidab sama laineharja omasuguste nähtustega Berliinist, Barcelonast, São Paulost ja paljudest teistest tänavakunstirikastest linnadest. Tõekspidamine, et avalik ruum kuulub linnarahva ühisomandisse ning elanikel peaks olema õigus seda nö täiendada, on andnud paljudele loomingulistele inimestele tõuke muutmaks linnapilti omanäolisemaks. Ning seda mitte ainult subjektiivsest vaatepunktist, mis lähtub mina-olin-siin printsiibist, vaid pigem soovitakse vaatajale elamust pakkuda, teda kõnetada, tema tähelepanu suunata mingile kontseptsioonile. Puhtalt oma teoste signeerimine annab tunnistust järjepidevusest, organiseeritusest ning austusest seina vastu. Seina ei kasutata uitmõtete väljaelamiseks, vaid läbimõeldud teose peale kandmiseks, mille juures võetakse vastutus oma nimele (olgugi et tegu on aliasega). 

Alates nullindate lõpust on Tartus ja Tallinnas aktiviseerunud tugev tänavakunsti viljelemine, mida toetavad ka mitmed selleteemalised fotoblogid. Ajakirjanduses on vilksatanud mõni heatahtlik ja soosiv tänavakunsti kajastus – näiteks intervjuu tänavakunsti ülespildistajaga Eesti Ekspressis või EvLi töö kultuurilehe Sirbi esikaanel. Mainimata ei saa jätta ka Müürilehe järjepidev tähelepanu osutamine tänavakunstnikele.

Näitus toimub Tartus tänu linna paremale õhustikule, mis ei mata valimatult tänavakunstitöid nulltolerantsiga. Sellest annab tunnistust Stencibility festivali raames loodud legaalsed muralid Võru ja Vanemuise tänaval ning Vabaduse galerii olemasolu. Tartus asub ka staažikas raudteega paralleelselt looklev grafitigalerii, mis kannab kohanime Betoon.

Näitusel osalejatele on antud vabad käed loomaks etteantud ruumi seinamaaling, mis on kvaliteediprooviks kõrvutatuna fotodokumentatsiooniga teostest tänaval. Lisaks näeb tänavakunstnike vabaloomingut teistes meediumites. Selline näituse ülesehitus annab komplekse sissevaate konkreetse tänavakunstniku natuuri. Ühtlasi näen ma seda näitust tunnustusena Eesti tänavakunstile ja selle tegijatele.

Osalevad:

Multistability - Tallinna kolmepealise rühmituse kasvulavaks saab lugeda hip-hop kultuuri, kuid graffiti kui nimekirjutamisega nad ei tegele – peaasjalikult loovad nad karaktereid. Nende töid näeb Tallinna kultuurikilomeetri läheduses, mahajäetud keraamikatehases Koplis ning Tartus Võru tänaval, kui nimetada vaid üksikuid kohti.

Hypnobooster & KLR – Hypnobooster koos oma tubli abilise KLR-iga on maalinud Tallinna tänavatele üksikuid, kuid töömahukaid teoseid. Kuulsaim neist ehk Narva maantee ja Maneeži tänava nurga ood tüdrukutele. Hypnobooster tegutseb ka muusikuna, äsja avaldas ta omanimelise debüütalbumi.

MinajaLydia – Tartu trafarett-tehnika meister – ta saab hakkama mitmekihiliste ja detailinõudlike töödega. Peale selle armastab täägida oma nime erinevates kodeeringutes nagu Braille, morse, binaarkood, tulemas on ka QR-koodis tääg cuprockingu tehnikas.

Pintsel – Tallinnast pärit tänavakunstnik, kes on katnud kõiksuguseid lagunevaid lobudikke, elektrikappe lopsaka värvitiheda pintsliga. Pintsel seinal rõhutab oma praktilist külge – täitkem seinad värviga!

EvL - teisisõnu Edward von Lõngus on MinajaLydia kõrval teinegi Tartu trafarett-tehnika valdajatest. Tema loomingus saab eristada temaatiliselt kahte liini, millest üks kujutab mängumaailma reaalsust ning teine keskendub ühiskondlike valupunktide esile toomisega.

Kuraator: Marika Agu

Näitust toetab Kultuurkapital.
Loe lisaks: Raimu Hanson, Tartu Postimees http://www.tartupostimees.ee/819614/tanavakunstnikud-tungisid-galeriisse/
Kiwa, Müürileht online http://muurileht.ee/25-04-2012/markide-soda/


***
Fotode autorid: Jaak Kikas


Marika Agu http://artincrime.tumblr.com/Hypnobooster www.hypnobooster.com


Multistability http://multistab.posterous.com/


EvL http://evl-genius.blogspot.com/


PintselMinajaLydia