Monday, March 30, 2015

HANNAH HARKES isiknäitusega "YouRomantix" 04.--25. aprill 2015

Y-galerii esitleb:YouRomantix
Hannah Harkese isikunäitus
04.04. - 25.04.2015
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)

Aprillis toimub Y-galeriis Hannah Harkese isikunäitus, mille raames leiavad aset ka erinevad üritused, mis kõik uurivad selgesõnalist väljendamist, enesestmõistetavust ning tõepärast ja ähmast kommunikatsiooni. Näitus keskendub teemale peamiselt läbi joonistamise ja trükigraafika. Samas kasutavad figuurijoonistamise ja märkmete tegemise workshopid subjekti läbi vaatleja avaldumise vaatlemiseks teistlaadi meetodeid, kõrvutades kirjeldavat visuaali kirjapandud sõnaga. Hannah Harkes (1989) on graafikastuudio ja kunstigrupi Grafodroom liige, töötab kõrgtrüki meistrina Tallinna Paberikojas ning juhendab joonistamise- ja graafikakursust Eesti Kunstiakadeemias.

During the month of April, Y Galerii will host a solo exhibition by Hannah Harkes and a collection of connected events that focus on themes of explicitness, implicitness, veracity and hazy communication. The exhibition explores the topic mainly through drawing and printmaking, whilst the Figure Writing and Note Taking workshops use different methods to look at how the descriptive visual compares with the written word, as a subject is carried through the observer towards a statement. Hannah Harkes b.1989 is a member of Grafodroom printmaking studios & art group; works as the letterpress master at Tallinna Paber; and teaches a course in drawing and printmaking for students of the Estonian Art Academy.

Näitus
4.-25. aprill
Näituse avamine toimub laupäeval, 4. aprillil kell 18:00, muusikaprogramm artistidelt Riho Kall, adhesion ja Priidik Hallas.
Hannah Harkese isikunäitusel YouRomantix saab näha peamiselt uusi töid, mis vaatlevad selgust läbi iseenesestmõistetavuse ja vastupidi. Varjutades avameelset kõhklevusega, kerkib iseäralik pinge vaba ja survestatu vahel. Kui kommunikatsioon pendeldab salapärase ja selge väljaütlemise vahel, jääb meil üle vaid ekselda hämaval ja plahvataval maastikul.

Exhibition   
4. - 25. April
Opening: Saturday 4. of April 18:00 with live music from: Riho Kall, adhesion, Priidik Hallas
Hannah Harkes' solo exhibition YouRomantix is a collection of mostly new works that presents explicitness implicitly and vice versa. By taking that which is candid and shrouding it in hesitance, a peculiar tension arrises between the uninhibited and the repressed. When communication swings between mystery and confession, we're left to wander an environment of mist and explosions.

Figuurikirjutamise töötuba
Juhendab Hannah Harkes. Pühapäeval, 5. aprillil, 14:00 – 17:00
Figuurijoonistamise töötuba uurib akti läbi kirjutamise. Sarnaselt klassikalisele aktijoonistamisele võtab modell klassi ees erinevaid poose. Kuid antud juhul ei kujutata stseeni läbi joonistamise või pildilise kajastuse vaid osavõtjad suhestuvad modelli ja kirjeldavad teda sõnades. Et jutt jooksma hakkaks, võtame läbi seeria lühemaid, 10-minutilisi poose ning seejärel ka mõned pikemad. Ürituse lõpetame valitud kirjutiste ettelugemisega. Iga osaleja võib kirjutada endale meelepärases keeles. Paberit ja kirjutusvahendeid on olemas kohapeal. Kes eelistab kirjutada arvutil, trükimasinal vms, on teretulnud oma isiklike masinatega.

Figure Writing Workshop
Led by Hannah Harkes, Sunday 5th of April 14:00 – 17:00
Figure Writing is a workshop in studying the nude model through writing. The set-up is similar to a regular life-drawing session, with a nude model holding a series of poses in front of the class. However in this case, there is no drawing or pictorial recording of the scene – the model is instead described and responded to by the participants with words. The workshop covers a series of short, 10 minute poses to get the ink running as well as some longer poses. We will close with a reading of a selection of the writings. Participants can write in the language of their choosing. Paper and pens will be provided, or those who prefer to write on a laptop, typewriter, etc, are welcome to bring theirs along.

Märkmete tegemine
koordineerib Mari-Anna Lepasson, laupäev 11. aprill kell 16:00­ - 19:00, pühapäev 12. aprill kell 12:00 -15:00
Märkmete tegemine vahendab meie jaoks kogetud sündmusi ja hilisemat tõlgendust. Märkmeteks võib pidada igat sorti ülestähendusi – need võivad olla ka eskiisid, helisalvestused või filmikaadrid. Meie sündmus toimub kahel päeval. Esimesel on teil võimalus kuulda ettekandeid, mille esitavad sotsiaalteaduste ja kunsti valla esindajad, jagades teiega oma isiklikke kogemusi. Arutelu toimub märkmete tegemise, alternatiivsete vahendite, peidetud tähenduste leidmise ning salvestamise üle. Teisel päeval toimuvad praktilised tegevused, millest teil on võimalik osa võtta. Kodutööks jääb märkmete tegemine ümbritsevast maailmast. Pärast üksteise märkmetega tutvumist kasutatame neid, et üheskoos luua tõlgendus meie maailmast, näiteks lugu või kaart.

Note Taking
led by Mari-Anna Lepasson, Saturday 11. of April 16:00 - 19:00, Sunday 12. of April 12:00 - 15:00
Note taking acts as a mediation between the witnessed events and an interpretation of them. Note taking can be more than just words written in a notebook. It could be sketching, recording sounds and images. Our event will take place during two days. First, you will have an opportunity to hear talks by professionals in the field of social science and art who will share their experiences. There will be a discussion on note taking and its alternative ways, finding and recording hidden meanings and the types of knowledge notes support. The second day will involve you in practical activities. The homework will be to take notes from the world around you. After sharing and comparing, the notes will be used to create a common representation of the observed world, for example, a map or a story.

Hunt Lambanahas Ämblikuvõrgus suhtlus-õhtusöök-pidu
Laupäeval, 25. aprillil, 20:00
Näituse lõpetame peoga Y-s ning õpime üksteist tundma, kuid selle asemel, et end eksponeerida, las teeb keegi teine seda sinu asemel. Heida oma püksid, professionaalne ja personaalne identiteet ning koge kellegi teise positsiooni kandes tema rõivaid. See on pidu introvertsetele suhtlejatele, täis maskeerinugut ja mööda-esitlemist, kus süüa, tulevasi koostöid sepitseda ja tantsida.
PS – mõtle volüümikamate kaaslaste peale ning pane selga veidi laiemad riided!

Wolf In Sheep's Clothing In Spider's Web Net Working Dinner Party
Saturday, 25. of April, 20:00
To close the exhibition, let's have a party in Y and get to know each other, but instead of showing yourself off, better get somebody else to do it for you. Shed your trousers, your professional and personal identity and try on the position of a borrowed outfit's owner. This will be a dinner party for introverted networkers, rife with disguise and misrepresentation, in which to eat food, foster future collaborations and dance.
P.S. wear loose clothing for the sake of larger people


Näitus on avatud iga päev, tööpäeviti kl 12-19, nädalavahetustel kl 12-17.

Kontakt:
Tanel Rander
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29


The exhibition is open every day, on workdays 12-19, weekends 12-17.

Contact:
Tanel Rander
e-mail: tanelr@hotmail.com
phone: +372 56 67 87 29

Y-Gallery is supported by Estonian Culture Endowment, Ministry of Culture and Tartu City


Sunday, March 15, 2015

MAARJA NÕMMIK isiknäitusega "To Be Continued..." 17.- 31. märts 2015


Teisipäeval, 17. märtsil algusega kell 17 olete oodatud Maarja Nõmmiku isiknäituse „To Be Continued…“ avamisele.

„To Be Continued käsitleb maalikunsti näitel kaasaegset maailma osmoosse ideevõrgustikuna, milles areng eeldab teadaoleva ja kogetu analüüsimist loova filtri kaudu. Kunstnik vaatleb, kuidas käsitletav reaalsuse mõiste võib väljenduda maali kui idee manipuleerimises. Maali kaudu võib vaadelda reaalsuse faktuuri ning selle komponentide toimimist, väljendades samal ajal loova mõistmise ja lähenemise elutähtsat rolli kõiges, mis seotud inimliku sfääriga.

"Loovus on üldinimlik tööriist, mis võib sünteesida kõigest kõike. See on arengu põhilisim käivitaja – olemuselt kohastumus, mis tähendab reeglite ja kättesaadavate vahendite kohandamist ning rakendamist iga parajasti vajaliku eesmärgi täitmiseks. Loovus on võime endale teadvustada, kuidas inimese nägemust võimalikest reaalsustest piirab teda ümbritseva keskkonna harjumuspärane toimimisviis või kogemused, ning näha selle taga lõputult muunduvaid lahenduskäike. Nii võib reaalsust tajuda mitte fikseeritud nähtuse, vaid üksteisest läbiimbunud ideede süsteemina, mille komponendid on võimelised kohti vahetama, segunema, kattuma jne. Sel viisil on loovus lahutamatult seotud eksistentsi ja ellujäämisega (ka kõige otsesemas tähenduses) – eksistents eeldab loovust.
Kunst teadvustab reaalsuse tegelikku tekstuuri algpõhimõttena, mistõttu kunstis esinevad ideede omavahelised reaktsioonid  kontsentreeritumalt kui nii mõnelgi teisel väljal. Seepärast sobib kunst vahendiks, mille eneseanalüüsi abil uurida reaalsuse toimimise mehhanisme. „To Be Continued…“ defineerib maali kindla alusega seostamatu värvipinna manipulatsioonina, mis võimaldab maalil ruumis vabalt liikuda. See jätkab oma eksistentsi osmoosse nähtusena, mis esineb kõigis dimensioonides, ka ajalises, liigub lõuendilt välja ja edasi kõikvõimalikele pindadele. Segunev, põimuv ja hektiline värvipind imbub teistele väljadele, nii tahketele, käegakatsutavatele kui ka virtuaalsetele, ning muundunud täielikult iseseisvaks olemiks, liigub tagasi lõuendile. Värv on pidevas liikumises, millest on tabatud hetk. Maal muutub pulbitsevaks väljaks, kohasemgi on vast tõmmata paralleele „ürgsupi“ mõistega."Maarja Nõmmik (s. 1991) on Tartu Ülikooli  maalikunsti õppe magistrant. Näitusprojekt on teostatud kursuse maal/dekonstruktsioon raames Jaan Elkeni juhendamisel.

Kunstnik tänab Eesti Kultuurkapitali, Cramo Estonia ASi ja Tartu Kunstimaja.

Näitus jääb avatuks kuni 31. märtsini 2015.
Y-galerii (Jakobi 1, Tartu) on avatud E-R kl 12-19 ja L-P kl 12-17

ygalerii(at)gmail.com