Sunday, December 13, 2015

Mai Sööti ja Lilli Tölpi etendus "Eremiidi tabamine" 17. detsember kl 19

17 dets 19.00 Tartus Y-Galeriis, Jakobi 1 / uksel vaba annetus!

Tantsuperformance "Eremiidi tabamine"
Autor ja esitaja: Mai Sööt
Helikujundaja ja kaasautor: Lilli Tölp
Valguskunstnik: Rauno Teider
Kaasprodutsent: Viljandi Teatrihoov

"Tegelikult metsas suurt midagi ei juhtunud – päevad olid samad, ööd olid samad – kõva voodi ja sääsed söömas. Iga natukese aja tagant tundsime nõrkust paastumisest ja laiskust, mille tekitas soe ahi. Et ärkvel püsida hüppasime üha uuesti külma järve. Ja me nautisime seda ogarat rutiini.
Kuid miski pole võrreldav tagasi tulekuga – kaugusest kostuv autode müra kõlas nagu tsivilisatsiooni kaitsva rüpe püha kohin."

Lilli ja Mai päevik

Soomes Taivalkoskis
Juuni 2015

Tänud: Viljandi Teatrihoov, Koidu Seltsimaja, Tartu Y Galerii, Tai Boh, Mustarinda residency, Zigrimigriz, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital
Tänan: Marcela Echeverri, Tiina Sööt, Tanel Rander, Evelin Lagle, Marek Nõmm, Soho Fond, Hajja Hamida jt.

Nadeźda Tśernobai isiknäitus "Altarid. Vol 3" 15. -- 31. detsembrini

Painting by Nadeźda Tśernobai


Nadežda Tšernobai näitus "Altarid. Vol 3."

Avamine teisipäeval, 15.12. kl 18.00.

Näitus on avatud iga päev (väljaarvatud riigipühad).
Galerii lahtiolekuajad: E-R 12-19, L-P 12-17

Kunstnik tänab Tiiu Talvistut Antonovka eest.

---

"Altars. Vol 3."
exhibition by Nadežda Tšernobai
15.12. - 31.12.2015 (Jakobi 1, Tartu)

Opening on Tuesday, 15.12. at 6 PM.

The exhibition is open every day (except holidays).
Opening hours: Mon-Fri 12-19, Sat-Sun 12-17

The artist wishes to thank Tiiu Talvistu for Antonovka.

ANIMATSIOONI TÖÖTOAD 11.-13. detsember

by Ulvi KaruWIP – WORK IN PROGRESS 
ANIMATSIOONI TÖÖTOAD  näitusel

Tule ja proovi erinevaid tehnikaid. Töötubades abistavad Ave Taavet ja Lilli-Krõõt Repnau

11. detsember AEGVÕTE 16.00-19.00 Aegvõte jäädvustab protsessi väikeste hüpetega reaalajas – tekib kiirendatud kulg, kus tegevus näib toimuvat iseeneselikult ja mille ajastuse määrab režissöör.Töötoale eelneb loeng. 

12. detsember LAMENUKK 14.00-16.00 Lamenukk on üks levinumaid animatehnikaid, mida on kasutanud nii “South Park” kui “Siil udus” – kahemõõtmeliste nukkude maailm on heaks sissejuhatuseks animatsiooni tehnilistesse võimalustesse.

13. detsember PIKSILLATSIOON 14.00-16.00Piksillatsioon on animatehnika, mis kasutab inimesi kui nukke. Kaader-kaadrihaaval liikumine tekitab huvitava nihestatuse inimkujude füüsilise realismi ja tehisliku liikumise vahel. Tule ja saa animeeritud!Töötoad toimuvad Y-galeriis (Jakobi, 1)

Lisa küsimuste korral kirjuta: avetaavet@gmail.com, lilli.repnau@gmail.com

WIP – Work in Progress 27. november -- 13. detsember
(For English Please Scroll Down! Thanks!)

WIP – Work in Progress 
27.11. - 13.12.2015 

Näituse pealkiri mängib ühelt poolt elitaarsuse ja filmimaailma glamuuriga, mida toetab ruumikujundus (punane vaip, punased lavaeesriiet meenutavad kardinad). Teisalt lõpetatuse ja lõplikkuse vastuoluga digiajastul. Animafilm digitaalse failina on avatud lõputule järeltöötlusele ja muudatustele – millal sünnib algmaterjalist uus kunstiteos ja millal on tegu vaid parandustega vanasse projekti on iga animaatori enda otsustada. 

„Work in Progress“ näitusel on peamiselt 2015. a suvel Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni -magistrantuuri lõpetanud kunstnike teosed. Eksponeeritud on filmid, objektid ja tööprotsessi kajastavad materjalid. N.ö mustad materjalid, kavandid ja üksikkaadrid mõjuvad näitusesaali kontekstis samuti iseseisvate, lõpetatud teostena, ehkki on oma loomult allutatud ühele suuremale tervikule. WIP annab ülevaate animatsioonitehnikate mitmekesisusest, nende avaldumisest erinevate isikute kõverpeegli läbi. Näitusega kaasnevad töötoad, mis lubavad publikul kiigata animafilmi köögipoolde ja proovida kätt levinumates animatsioonitehnikates.

Ülo Pikkov on osutanud filmivaatamise rituaalsusele kinosaali kontekstis, kuivõrd seda saadavad kindlad toimingud (keskendumine ekaanile, süžee jälgimine, enese väljalülitamine argimuredest jne). Lisaks meelelahutuslikule, on oluline ka kino sotsialiseeriv ja kollektiivseid väärtusi tugevdav roll, mida rõhutavad kinopubliku ühiselt kogetud emotsioonid (Ülo Pikkov, Animasoofia. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010, lk 147-148). Näitusesaal, nagu kinogi, annab kunstiteoste kogemusele ajalis-ruumilise vormistuse, mil on oma rituaalne mõõde, kuid jääb samas isiklikumaks elamuseks.

Näitusel eksponeeritud animafilmid on valminud mitmetes erinevates tehnikates ja loodud kunstnike poolt, kel on väga erinev elukogemus ja maailmavaade.

Näitusel osalejad: Teemu Hotti, Kreeta Kanger-Käeri, Ülo Pikkov, Sven-Tõnis Puskar, Lilli-Krõõt Repnau, Francesco Rosso , Ave Taavet, Liis Viira.

Näitus avatakse 27.11. kell 19.00
Galerii on avatud K-R: 12-19, L-P: 12-17

Täname: Indrek Grigor, Tartu Kunstimaja
----------

WIP – Work in Progress
27.11. - 13.12.2015 in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu)

The title of the exhibition, from one hand, refers to the glam and elitism of movie industry – this is also supported by the spatial design (red carpet, red curtains). From the other hand it speaks of the controversy between completeness and finality in the context of the digital era. Animation as digital file is open to endless aftertreatment and changes – it is up to every animator to decide, when a new piece emerges from initial material, and when it is the case of correction of an old project.

The exhibition „Work in Progress“ is mostly comprised of works by artists who graduated the animation MA studies of Estonian Art Academy in the summer of 2015. Exposed are films, objects and materials that reflect the work process. In the context of art gallery raw materials, sketches and single frames have the effect of independent and completed works, although by nature they are subject to a greater whole. „Work in Progress“ gives an overview of the diversity of animation techniques and their emergence through personal differences. The exhibition is followed by workshops that enable the audience to see the making of animation films and try the most common animation techniques.

Ülo Pikkov has referred to the rituality of film watching in the spatial context of a movie theatre, where certain actions (focusing on the screen, following the plot, switching oneself out of everyday life, etc) are performed. Besides entertainment, a movie theatre plays great role in socializing and strengthening common values that are confirmed by the emotions that have been commonly experienced by the audience (Ülo Pikkov, Animasoofia. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010, p 147-148.). The gallery space, like also movie theatre, gives a time-space form to the experience of artworks, which also has a ritual dimension, while it still remains as something personal.

The animation films exposed in the show have been produced in several different techniques and created by artists, who have very different life experience and worldview.

Participating artists: Teemu Hotti, Kreeta Kanger-Käeri, Ülo Pikkov, Sven-Tõnis Puskar, Lilli-Krõõt Repnau, Francesco Rosso , Ave Taavet, Liis Viira.

The exhibition is opened in 27.11. at 7 PM
Gallery is open Wed-Fri: 12-19, Sat-Sun 12-17

Thank you: Indrek Grigor, Tartu Art House

Tuesday, October 13, 2015

Matthias Sildnik ja Edgar Tedresaar näitusel ÕNNELIK RUUM 15. oktoober - 8. november


(for English, please scroll down. Thanks!)

ÕNNELIK RUUM
Matthias Sildniku ja Edgar Tedresaare näitus
15.10. - 08.11.2015


Näitus “Õnnelik ruum” põhineb Robert Oppenheimeri nimelise heategevusliku ideepanga (ROHI) kontseptsioonil, mis on suunatud institutsioonilise brainstormingu kultuurile. ROHI on ideepank, mille eesmärgiks on luua laiapõhjaline ressurss ideedest ja projektidest. Kogu ideetoodangut puudutav statistika ja analüüs on avalik ja heategevuslik. Koondatav ressurss ei ole suunatud kindlale vanusele, ametile või muule sihtgrupile. Ideepank on avatud kõigile, kes on huvitatud loovate ideede kasutamisest, mis tahes eesmärgil. ROHI institutsioon ei ole kasumil põhinev ettevõte, vaid edendab ühiskondlikku missiooni. Robert Oppenheimeri panus institutsioonilise brainstormingu struktuuri arendamisse on pärand, millest ROHI ammutab oma põhiväärtused. Need väärtused kajastuvad järgnevates eesmärkides:

1. Levitada ja arendada brainstormingu kultuuri;
2. Suurendada juhuslikult leviva heategevusliku informatsiooni hulka – positiivne kaos;
3. Julgustada individuaalset ideeproduktsiooni teadvustatud institutsioonilise järelvalve tingimustes;
4. Kaardistada kollektiivse ideetoodangu protsessi;
5. Vähendada privaatsusvajadust.

Brainstormingukultuuri üheks olulisemaks osaks on ühine pind (common ground). Ruumilised struktuurid, millesse ideetoodangu subjektid on hõlmatud, määrab ka tootmisüksuste motiveerituse ja võimalikud tulemused. Nõnda tekib küsimus, milline on inspireeriv ruumiline keskkond?

Selle teadasaamiseks koostas ROHI veebipõhise küsimustiku, mis koosnes etteantud küsimustest ja avatud ideekavanditest. Küsimustik saadeti ülikoolidesse ja valitud ettevõtetesse. Tulemuste analüüsi põhjal valmis graafiline tõlgendus, mis annab visuaalse ülevaate võimalikult mitmekesisest töökeskkonnast 3D visualisatsiooni vahenditega. Tulemus visandab korporatiivse tulevikuruumi, milles igaüks on teadlane.

Näitus avatakse 15. oktoobril kl 18.00
Näitus on avatud K-R: 12-19, L-P: 12-17.
Sissepääs tasuta.

Näitust toetas Eesti Kultuurkapital

------

HAPPY SPACE
exhibition by Matthias Sildnik and Edgar Tedresaar
15.10. - 08.11.16 in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu)


Exhibition “Happy Space” is based on the concept of Robert Oppenheimer Non-Profit Ideas Bank (RONIB) that is focused on institutional brainstorming culture. RONIB aims to create a broad resource of ideas and projects. All statistics and analysis that is related to idea production is public and charity-based. The concentrated resource is not directed at certain age, job or other target group. Ideas bank is open for everyone, who is interested in using creative ideas for any purpose. The RONIB institution is not a profit-based enterprise – instead it develops its mission for the society. Robert Oppenheimer's contribution to the development of the structure of institutional brainstorming is the legacy, where RONIB draws its basic values, that are articulated as follows:

1. To spread and develop brainstorming culture;
2. To increase the amount of incidentally spreading non-profit information – as positive chaos;
3. To ecourage individual ideas production under the conditions of acknowledged institutional surveillance;
4. To map the process of collective ideas production;
5. To reduce the need for privacy.

One of the most important parts of brainstorming culture is common ground. The spatial structures, where subjects of idea production are included, determine the motivation and possible conditions of production units. Therefore one could question, what is an inspiring environment?

In order to find out, RONIB has formed a web-based questionnaire with given questions and open idea sketches. The questionnaire was sent to universities and selected companies. The analysis of results was transformed into a graphic interpretation, which gives visual overview of a work environment, as diverse as possible, using the means of 3D visualization. The result displays a corporate space of future, where everyone is a scientist.

The exhibition is opened on 15th of October at 6 PM.
The exhibition is open Wed-Fri: 12-19, Sat-Sun: 12-17
Free entrance.

The exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia

Wednesday, September 16, 2015

JAANA KOKKO isiknäitusega "Kujutledes tulevikku" 18. september - 11. oktoober(For English please scroll down)

KUJUTLEDES TULEVIKKU
Jaana Kokko näitus
18.09. - 11.10.2015

Me elame kapitalismi loogika poolt juhitud neoliberaalses ideoloogias. Erinevalt sotsialismist, ei peetagi seda ideoloogiaks ning selle ideaalid ja toime on peidetud meie igapäevaellu. Kas me tahame seda või mitte – majandusel on pildiline ja tegevuslik mõju, majandus jõuab isegi meie ja me laste unenägudesse.
Kui me nõustume, et on olemas ka teised väärtused peale majanduslike, peame me mõistma kapitalismi. Kui kapitalism tundub meile ebaõiglane, peame me astuma selle vastu ja püüdma ette kujutada selle asemele midagi muud. Et kujutleda tulevikku, tuleb rääkida ja kuulata igasuguseid lugusid – selliseid, mille eest ei jagata rahvuslikke preemiaid.
Kuidas kapitalismi mõista? Kuidas kapitalismile vastu seista? Majanduslikule ekspluateerimisele vastu astumiseks on vaja õppida ja mõista feminismi struktuure ja ajalugu. Seda tuleb mõista mitte ainult kui soolist võitlust, vaid kui vastuseisu kapitalismi ebaõiglasele loogikale, mis tekitab ekspluatatsioonil ja ebavõrdsusel põhinevaid inimsuhteid.
Minu Y-galeriis toimuval näitusel on dokumentaalne ja nägemuslik lähenemine. Mind huvitab feminismi ja majanduse pildilisus, ja muuhulgas esitan ma näitusel järgmised küsimused:
Kuidas luuakse ühiskonnas ruumi? Kuidas liiguvad selles ruumis meie kehad? Kuidas kehastub selles ruumis majandus? Kuidas liigutavad meie kehad majandust?
Näituse võtmesõnad:
kapitalism, sotsialism, naine, ideaal, arhitektuur, mudel, utoopia, privaatne, avalik
Näitusega kaasneb haridusprogramm, mis valmib koostöös Tartu Ülikooliga.

Avamine: 18.09. kell 18.00
Tasuta sissepääs.
Galerii on avatud:
E-R: 12-19
L-P: 12-17

Jaana Kokko on Helsingi kunstnik, kellel lisaks kunstiharidusele on ka majandusharidus. Ta töötab peamiselt video ja fotomeediumis, samuti kirjutab ja joonistab. Kokko looming on seotud keele, representatsioonide ja võõrandumisega, nine põhineb feministlikul perspektiivil. Talle meeldib luua mitme hääle vahelisi kõnelusi, näitamaks, kuidas erinevad inimesed, erinevatest aegadest ja erinevate tõekspidamistega moodustavad meie kõigi maailmad. 2011. aastal alustas Kokko kunstidoktorantuuri ning tema hiljutine looming sotsiaalpoliitilistes küsimustes on suuresti mõjutatud Hannah Arendtist.


Täname: 
Kone 
MoKS

-------------------

Y Gallery presents:

IMAGINING THE FUTURE
exhibition by Jaana Kokko
18.09. - 11.10.2015

Today we are living in the neo-liberal ideology that is driven by the logic of capitalism. In comparison to socialism it is hardly reconsisted as an ideology, but its ideal and practices are hidden in our every-day lives. The images and practises of the economics are influencing us and whether we wanted it or not they are coming to our and our childrens dreams.
If we agree that there are other values in priority than economical we need to to understand capitalism. If we find it unfair, we need to struggle against it and we need to imagine a substitute for it. We need to tell and hear the stories that did not win any national prizes, for that we can imagine the future.
How to understand capitalism? How to resist capitalism? In working against the exploitation of the common economics one way is to study and to understand the feministic structures and history of feminism. We need feminism to confront struggle. Understanding is needed not only for the gender struggle but also to resist the unfair logic of capitalism that is building up exploitation and unequality among people.
My exhibition in Y-gallery has both documentary and visionary approach. I am interested in the images of feminism and economics and I will ask for example the following questions: 
How are the spaces in the society constructed? How do we move our bodies in the space? How is the economics embodied in the space? How are we moving economics with our bodies?
Keywords for the exhibition: 
capitalism, socialism, woman, ideal, architecture, model, utopia, private, public
The exhibition is followed by an educational program, performed in collaboration with the University of Tartu.

Opening: 18.09. at 6 PM
Free admission
Gallery is open: 

Wed-Fri: 12-19
Sat-Sun: 12-17

Jaana Kokko is a Helsinki based visual artist with a background in arts and economics. She works primarily with video, but also in the fields of photography, text and drawing. Her works revolve around the subjects of language, representation and alienation with an eye of a feminist. In her practice Kokko is often interested in polylog, showing through dialog how our world consists of different individuals and their interpretations of reality in their historical context. Since 2011 Kokko is working on her practice-based dissertation in political and social arts and is being inspired by Hannah Arendt.

Her working is kindly supported by Kone Foundation. 

We thank: Kone Foundation, MoKS

Sunday, August 09, 2015

Alan James Burns, Ross Cochrane, Michael Holly "NEED, KES UJUVAD METSA(S)" 14. - 30. august


Olete palutud kolme Iiri kunstniku näituse “Need, kes ujuvad metsa(s)” avamisele reedel, 14. augustil kell 18.00 Y-galeriis (Jakobi 1, Tartu). Näituse avab Iirimaa suursaadik Frank Flood. 
(For English please scroll down)

“Metsade saar” öeldi Iirimaa kohta ajal, kui seda veel peeti Briti koloniaalvõimu ohtlikuks piiritsooniks. 16. sajandi lõpus alustas Sir Walter Raleigh Iirimaal suurt metsalõikust, et toota kaubavahetuseks vajalikke puutünne ning ehitada üles Inglismaa mereväe laevastik. Kuna kogu maa tehti lagedaks, ei ole iirlased tänasel päeval enam metsarahvas. Võib koguni öelda, et iirlastele on omane sünnipärane umbusk metsa vastu.

Oma essees “Need, kes armastavad metsa(s)”, mis käsitleb A.H.Tammsaare romaani “Kõrboja peremees”, kirjeldab Kadri Tüür eestlasi kui metsarahvast. Mets on mütoloogia, mälu ja folkloori allikas ning varjupaik. See kannab endas vabaduse, rändamise ja seikluse tähendust. See on koht, kuhu peita end rõhujate eest, see on koht, kus väsinud rändur end välja puhkab.

“Need, kes ujuvad metsa(s)” on kolme Iiri kunstniku näitus, mille idee sündis Eestis, keset metsa. Näitus keskendub peidetud ohtudele, mis asuvad inimpsüühikas, rahvuslikus identiteedis ning paikades, kus inimesed ja maastik üksteisega kohtuvad. Iirlaste suhe metsaga jääb metafooriks, tunnetuse, ajaloo ja maastiku kaardistused metodoloogiaks.

Veel enne näituseavamist, 12. augustil, kell 11-18, toimub MoKS-is sümpoosium/ekskursioon “Need, kes rändavad metsa(s)”. Tegemist on ekskursiooniga läbi metsa, Mooste külast kirdesse, mida saadavad kunstnike ettekanded, vestlused, performanced ja ujumine.

Näitus “Need, kes ujuvad metsa(s)” sündis kunstnike 2014. aastal MoKS-is veedetud residentuuri ajendil, selle organiseerijaks on Iirimaa Cavani Maakonna Nõukogu Kunstiamet ja rahastajaks EL-i Leonardo Da Vinci programm. Näitus sai võimalikuks tänu Iiri Suursaatkonnale Eestis ja Iirimaa Cavani Maakonna Nõukogu Kunstiametile.

Galerii on avatud K-R: 12-19 ja L-P: 12-17

Rohkem infot:
Tanel Rander
+372 56 67 87 29
ygalerii@gmail.com

----------------

THOSE WHO SWIM (IN) THE FOREST
Alan James Burns, Ross Cochrane, Michael Holly

You are cordially invited to join us for the opening of "Those Who Swim (in) The Forest" in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu) on Friday 14th August, 6pm. The exhibition will be opened by Irish Ambassador Frank Flood. The exhibition runs from Friday 15 August to Sunday 30th August 2015. Gallery opening times: Wed-Fri 12-19 and Sat- Sun 12-17


The Isle of Woods was a name used for Ireland at a time when it was still considered a dangerous frontier to the British colonial administration. Beginning late in the 16th Century, Sir Walter Raleigh began to harvest the Irish forests to make wooden casks for export and for the construction of the English naval fleet. Today, the Irish are not forest people, as the country was all but striped bare of her trees. It might even be said that the Irish today have an innate suspicion of forests.

In her essay, Those Who Love (in) The Woods, about the Estonian novel, The Farmkeeper of Kõrboja by A.H. Tammsaare, Kadri Tüür describes Estonians as forest people. The forest is the source and haven of mythology, memory and folklore, it conveys a meaning of freedom, wandering and adventure, it is a place of hiding for resistors of oppression, a place of rest for exhausted travellers.

Those Who Swim (in) The Woods is an exhibition of work by three Irish artists that was initiated in the context of the Estonian forest. Using the Irish relationship with forest as a metaphor, and the mapping of cognition, history and landscape as a methodology, this work identifies the hidden treasures and the hidden dangers in the human psyche, in national identity and in sites where people and landscape interact.

A symposium/ excursion, Those Who Journey (in) The Forest, will be held on the 12th of August at MoKS Mooste, 11am – 6pm in conjunction with the exhibition. An excursion through the forest, to the North West of Mooste village will incorporate artist presentations, talks, performances and swimming.

Those Who Swim (in) The Forest is a result of a residency by the artists in MoKS August 2014, organised by Cavan County Council Arts Office in Ireland and funded as part of the EU Leonardo Da Vinci Programme.

This exhibition is made possible through the generous support of the Embassy of Ireland Estonia and Cavan County Council Arts Office, Ireland.

For Further information please contact:

Tanel Rander
+372 56 67 87 29
ygalerii@gmail.com

Thursday, July 30, 2015

Vestlus kunstnikuga: Piotr Armianovski


31. juulil kell 17.00 toimub Y Galeriis vestlus Ukrainast, Donetskist pärit kunstniku Piotr Armianovskiga. Vestlus, mille käigus tutvustatakse ka kunstniku loomingut, keskendub peamiselt möödunud aastal Ukrainas toimunud sündmustele, ning üritusel osalejate kaasabil püüab kunstnik leida vastuseid järgnevatele küsimustele: Mis teeb inimesest inimese? Kas inimkäitumisel on piirid? Kuidas jääda inimeseks keset ühiskondlike ja poliitiliste muutuste survet? 

Vestlust modereerib Tanel Rander.

Piotr Armianovski on Ukraina etenduskunstnik ja lavastaja. Oma kunstnikuteed alustas ta Donetski Teatris, hiljem töötas ja õppis Kiievis, Lvivis ja Moskvas. Muuhulgas Janusz Baldyga "Performance-koolis" (Lviv, 2010) ja Marina Abramovici projektis "Kunstnik on Kohal" (Moskva, 2011). Viimasel ajal huvitab teda dokumentalistika, samuti tekst ja video. Rohkem infot: http://armianovski.info/
Piotr Armianovski viibib hetkel MoKSi residentuuris, mida toetavad Nordic Fresh Air Project, HIAP (www.hiap.fi) ja Perpetuum Mobile (www.perpetualmobile.org).

------

On 31st of July at 5 PM Y Gallery will be hosting a discussion and screening with Piotr Armianovski, artist from Donetsk, Ukraine. On the example of different events that happened last year in Ukraine, Piotr together with audience will try to answer the following questions: What makes a human? Is there any edge of human behavior? How to stay human under the pressure of social and political changes?

The discussion is moderated by Tanel Rander.

Piotr Armianovski is a Ukrainian performer and director. He started his artistic activity in Donetsk Theatre. Later he performed and studied in Kyiv, Lviv, and Moscow including the “School of Performance” by Janusz Baldyga (Lviv, 2010), “Artist is present” by Marina Abramovic (Moscow, 2011). His latest interests are in documentary, text and video. Website:http://armianovski.info/

Piotr Armianovski is currently in residency in MoKS, which is supported by Nordic Fresh Air Project run by HIAP (www.hiap.fi) and Perpetuum Mobile (www.perpetualmobile.org).

Vestlus kunstnikuga: Mami Sakurai

By Mami Sakurai


Esmaspäeval, 27.07. kell 19.00 toimub Y Galeriis vestlus Jaapani muusiku ja kunstniku Mami Sakurai'ga, kelle installatsiooniga "Basho" on võimalik galeriis tutvuda kuni 02. augustini. Tartus, Trükimuuseumis residentuuris viibimise jooksul esineb Mami Sakurai mitmel pool Eestis ja Soomes. Vestluse teemaks on Y Galeriis eksponeeritav installatsioon, mis kõneleb traditsioonilise Jaapani laulu ja tantsu ühendamisest looduse keelega. Kutsume osalejaid mõtlema ja arutama, millest kõnelevad installatsioonis kasutatud taimed, ja mis ühendab loodust ja muusikat.


Info näituse kohta: http://ygalerii.blogspot.com/2015/07/basho-poldpaik-mami-sakurai.html

Kohtumiseni esmaspäeval kell 19.00 Y Galeriis - Jakobi 1, kolmas korrus. 
---

On Monday, 27.07. at 7 PM there will be artist talk with Japanese musician and artist Mami Sakurai in Y Gallery, where her installation "Basho" is shown until 2nd of August. While staying in artist residency in Print Museum, Tartu, Mami Sakurai has live-performances in different places in Estonia and Finland. The topic of the discussion will be the installation "Basho" that speaks of uniting traditional Japanese singing and dancing with the language of nature. We invite participants to think and discuss, what are the plants used in the installation speaking of, and what unites nature and music. 

Information about the exhibition: http://ygalerii.blogspot.com/2015/07/basho-poldpaik-mami-sakurai.html

See you on Monday at 7 PM in Y Gallery - Jakobi 1, 3rd floor.

Friday, July 10, 2015

Mami Sakurai "BASHO" 12. juuli - 2. august


BASHO (Põld/Paik)
Mami Sakurai installatsioon

12. juulil kell 18.00 esitletakse Y-galeriis (Jakobi 1, Tartu) Jaapani muusiku ja kunstniku Mami Sakurai installatsiooni Basho. Mami Sakurai viibib hetkel residentuuris Trükimuuseumis ning töötab ja esineb erinevates paikades Eestis ja Soomes.

"Inimene – Loodus – Muusika... Ma mõtlen, kuidas nad on omavahel seotud?
Jaapan – Eesti... Jälle mõtlen, kuidas nad on omavahel seotud?
Teades seda imelist ja hingelist sidet – kuidas ma saaksin väljendada oma tunnet, ja seda et ma armastan “aarete põldu”, mis on seotud teistega, kes seda armastavad?
Seetõttu olen ma loonud “Basho” (Põllu/Paiga).
“Basho” on loodud muusika, taimevärvide, paberivoltimise ja kirjutamise teel.
Ma loodan, et te tunnete midagi, kui te sellel “Põllul” olete."


Installatsiooni hulka kuuluv laul ja kunstiteosed põhinevad vanal Jaapani rahvalaulul “Basho”, mida esitatakse lahkunud lähedastele pühendatud Bon festivalil. Festival toimub erinevates Jaapani paikades juulis ja augustis.

Installatsiooniga on võimalik tutvuda 12. juulist kuni 02. augustini.

--------------------------

Y Gallery presents:

BASHO (Field/Place)
installation by Mami Sakurai

On 12th of July we present the installation "Basho" by Japanese musician and artist Mami Sakurai in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu). Mami Sakurai is currently in residency of Print Museum and is working and performing in different places in Estonia and Finland.


"Human – Nature – Music... I wonder how they are connected to each other?
Japan – Estonia... I also wonder how they are connected to each other?
Knowing the wonderful and spiritual connection – how could I express my feeling and my love for the ‘treasure field’ which is connected to others, who also love it?
That is why I’ve made this product "BASHO".
"BASHO" is made with Music, Botanical dyeing, Paper folding and Writing.
I hope you feel something when you’re in this ‘FIELD’."

The song and artworks presented in the installation are based on old Japanese folk song “Basho”, that is part of Bon festival, which is dedicated to close ones, who have passed away. The festival takes place in various parts of Japan during July and August.

The installation can be seen from 12th of July to 2nd of August.

SINDRE BJERGA ja CRAZY RIVER 26. juunil Tartus


26. juunil kell 19.00 toimub Y Galeriis (Jakobi 1, Tartu) kahe Norra päritolu muusiku SINDRE BJERGA ja CRAZY RIVER'i kontsert. 
Sissepääs on tasuta/Entrance is free!

Rohkem infot/More info:

SINDRE BJERGA

Experimental / psychedelic drone / collage music from Norway. I have been touring all over Europe, also Russia, Ukraine, Argentina and Japan for many years and have release more than 100 records on labels all over the world. I also run the Gold Soundz label: www.hifiallergy.wordpress.com
"Majestic balance burns through damaged synapse. Entrancing electro-acoustic scratch, long form isolationism and cavernous tape-drone meditation from Sindre Bjerga, who should need no introduction after his prolific string of releases on various labels across the underground spectrum"
"What remains consistent from one release to the next is a sense of personality. Whatever sub-sub-sub genre he happens to be working in – space-drone, gurglecore, dictaphonics, others of his own devising – he imbues it with an engaging, informing intelligence. Playful, unafraid to meander, yet always attentive, thought through and sharp when it needs to be." - Rob Hayler, Radio Free Midwich
"A very fine piece of electro-acoustic music, not highly refined – in fact: far from it – but a rather personal touch from this great Norwegian guy. Very nice indeed. Catch this guy playing when it he is in your area." - Frans de Waard, Vital Weekly
www.sindrebjerga.wordpress.com
https://www.youtube.com/watch?v=mWGwxbLWYas
https://www.youtube.com/watch?v=M_8nXcLACQA

CRAZY RIVER

Multi-instrumentalist Per Gisle Galåen from Norway play in numerous bands, including Slowburn, DEL, Birds, Kobi and many others. Galåen has been touring Europe, Oceania and Japan partly as Crazy River and partly with DEL and Birds. Birds are a duo consisting of Galåen and Japanese Cotton Casino (former Acid Mothers Temple member) [The Birds debut cd has just been released from Important Records]. He's also done collaborations with Keiji Haino, ultrasound, Alexander Rishaug and Carlos Giffoni to name a few. Galåen has formerly released a split 7” (OHM records) with fellow-Norwegian Fredrik Ness Sevendal and has contributed to a few compilations, but “Sounds like a Melon to Me” is his first solo album.
https://soundcloud.com/crazyriver

Tuesday, June 09, 2015

TÜ maalikunsti tudengid näitusel "RÕHKUDE VAHEL" 12. juuni - 5. juuli


"Rõhkude vahel"
Elsbeth Hanna Aarsalu, Lee Baum, Solveig Lill, Liisa Mudist, Carol Paesalu ja Carol Pahk

12. juuni - 5. juuli 2015
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)


Füüsikas on rõhk pinnaühikule normaali sihis (risti) mõjuv jõud nagu madalrõhk, kõrgrõhk, alarõhk, helirõhk; keeles on rõhk millegi esiletõstmine ja vahend, mis eristab ja eraldab keeleüksuse tema naaberüksuste hulgast (näiteks kõne põhitooni muutus ja hääle intensiivistamine või hääliku pikenemine); rõhk on surve ja see, kus tähelepanu parajasti on ehk see, millele pööratakse rõhku. 

Maalikunstinäitus “Rõhkude vahel” on Tartu Ülikooli üliõpilaste kollektiivnäitus, mis käsitleb noore maalikunstniku positsiooni ühiskonnas. Viis kuuest osalejast õpivad maalikunsti eriala teisel kursusel, üks sama aastakäigu ajaloo erialal. Maal on olnud läbi aegade üks armastatumaid ja olulisemaid kunstimeediume, mis hetkel paistab olevat teisejärguline. Samuti esitab näitus vaatajale tudengi positsiooni, kes õpib Tartu Ülikooli maaliosakonnas, mille ümber keerleb pidevalt küsimus, kas osakond sulgeda või mitte.

Oleme pikalt juurelnud küsimuse üle, kas praeguse Eesti maalikunsti juures võib rääkida mingist ühisnimetajast või läbivast trendist, seda nii temaatika, tehnika kui ka näiteks formaadi poolest. Kuid püüd leida mõnda žanrisisest rõhuasetust ei ole tulemusi toonud. Soovime iseenda rõhuotsingutele viidates anda vaatajale võimaluse proovida leida tiku(loe: tasku)tule abil rõhuasetust meie endi töödest, kes me oleme nii vanuselt kui hariduselt ühesuguse taustaga.

“Rõhkude vahel” on näitus hämaras ruumis, kus vaatajal (ühiskonnaliikmel, kes vastutab selle eest, kus parajasti rõhk on ja kas on) on abiks taskulamp, millega saab töid valgustada. Nii saab vaataja valida, millele ta soovib keskenduda, mida näha. Iga inimene toob näitusele viis kuni kuus tööd, mille formaat varieerub. Käsitletav temaatika ulatub inimese ja keskkonna suhtest linnamaastike ja abstraktsete maalideni.

Avamine toimub reedel, 12. juunil kell 18. 

Olge kohal!

Avamist toetab Lamba vein.