Friday, May 03, 2013

Diana Tamane ja Maja Kośir Babić FROM MY FAMILY ALBUM II 4. -- 26. mai 2013
EST


„Poststrukturalistlik mõtlemine vastandub arusaamale, et inimene sünnib kindlaksmääratud identiteediga. [---] Selle järgi on identiteedid libisevad ning tähendus pole kindlaks määratud ja universaalselt kehtiv kõigil aegadel kõigi inimeste jaoks, samuti on ka subjekt konstrueeritud teadvustamatuse ning iha kaudu, fantaasia ja mälu kaudu.“
-Bailey ja Hall, „Kriitiline dekaad“, 1992

Kasutades mälu toormaterjalina me loome oma näitusel keskkonna, kus subjektid kattuvad, ilmudes uutes kontekstides, mille on kujundanud segunenud kogemused ja ümberkorraldatud aeg. Aeg on katkestatud, joon ei ole enam sirge. Näitus „From My Family Album II“ on mäng, mis kompab piire avaliku ja privaatse, mineviku ja oleviku, tegelikkuse ja une vahel, ning vaatleb und tegelikkusena. Meid huvitab mitte-sündmus, asjad, mis on teiste asjade vahele jäänud, see, mis on tähtsusetu ja unustatud. Meid huvitab hingamine, sellise narratiivi loomine, mis varjab sama palju kui toob esile. Me otsime tasast häiringut tavalises, harjumuspärases dialoogis. Me otsime võimalust kohtuda Sinuga.

Maja Kosir Babic (s 1978) on pärit Ljubljanast (Sloveenia). Lõpetas kujutava kunsti ja skulptuuri eriala Ljubljana Kunsti ja Disaini Akadeemias 2005. aastal. 2002 - 2003 läbis ERASMUSE vahetusprogrammi kujutava kunsti osakonnas, Porto ülikoolis, Portugalis. 2007 kaitses kraadi loova illustratsiooni ja visuaalse kommunikatsiooni tehnikates, Barcelona Kunsti ja Disaini koolis (EINA). 2010. aastal sai kujutava kunsti ja skulptuuri eriala magistriks Ljubljana Kunsti ja Disaini Akadeemias. Alates 2000. aastast töötab elukutselise illustraatorina ajalehtede, ajakirjade, (laste)raamatute ja erinevate trükiste juures. Elab ja töötab Portos, kus loob illustratioone, joonistusi ja installatsioone.

Diana Tamane, 1986, Riia (Läti). Lõpetas 2012. aastal fotograafina Tartu Kõrgema Kunstikooli. 2009 - 2010. aasta veetis vahetusõpilasena Porto Kõrgemas Kunstikoolis Escola Superior Artistica do Porto (Portugal). On võtnud osa erinevatest töötubadest, mille on organiseerinud Rahvusvaheline Fotograafia Suvekool (ISSP) Lätis. Töötab peamiselt foto ja videomeediumis, uurides identiteedi, mälu, vahekorra ja perekonnaga seotud teemasid. Talle meeldivad piirid. Ta elab Tartus.
Täname: oma pere, Mari Jänes, Kalev Vapper, Peeter Talvistu, Peter Keller, Sten Eltermaa, Flo Kasearu, Mari-Leen Kiipli, Maarja Andla, Kirsi Põldaru, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kõrgema Kunstikooli fotoosakond, Salibar ja Fotoluks.

 ENG
"Poststructuralist thinking opposes the notion that a person is born with a fixed identity /…/ it suggests instead that identities are floating, that meaning is not fixed and universally true at all times for all people, and that the subject is constructed through the unconscious in desire, fantasy and memory." 
- Bailey and Hall, "Critical Decade", 1992
Using memory as a raw material, subjects here are overlapped appearing in the new context where experiences are merged and timeline rearranged. The time is crossed, the line is not straight anymore. From my Family Album II is a game that explores boundaries between public and the private, the past and the present, the reality and the dream - the dream as the reality. We are interested in the non-event, in things in between, in the unimportant and the forgotten, in breathing, in constructing a narrative which conceals as well as reveals. We are looking for a quiet disturbance in a common and familiar dialogue. We are looking forward to see You.

Maja Kosir Babic, 1978, Ljubljana (Slovenia). She graduated in Fine Arts / Sculpture at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana in 2005. 2002-2003 ERASMUS exchange program, Faculty of Fine Arts, University of Porto,Portugal. In 2007 held a postgraduate degree in 'Creative Illustration and Visual Communication Techniques' at the School of Design and Art of Barcelona (EINA). In 2010 obtained a master's degree in Fine Arts / Sculpture at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana. Since 2000 she works as a professional illustrator for newspapers, magazines, children's books, fiction and specialized sites. She currently lives and works in Porto and develops artistic work within the illustration, drawing and installation.
Diana Tamane, 1986, Riga (Latvia). In 2012 she graduated in Photography from Tartu Art College. In 2009-2010 she was an exchange student at Escola Superior Artistica do Porto (Portugal). She has taken part in various workshops organized by International Summer School of Photography (Latvia). She works mainly in photography and video, exploring topics of identity, memory, distance and family issues. She likes borders. She lives in Tartu.
Grateful to: our family, Mari Jänes, Kalev Vapper, Peeter Talvistu, Peter Keller, Sten Eltermaa, Flo Kasearu, Mari-Leen Kiipli, The Cultural Endowment of Estonia, Tartu Art College, Department of Photography, Salibar and Fotoluks.