Tuesday, June 09, 2015

TÜ maalikunsti tudengid näitusel "RÕHKUDE VAHEL" 12. juuni - 5. juuli


"Rõhkude vahel"
Elsbeth Hanna Aarsalu, Lee Baum, Solveig Lill, Liisa Mudist, Carol Paesalu ja Carol Pahk

12. juuni - 5. juuli 2015
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)


Füüsikas on rõhk pinnaühikule normaali sihis (risti) mõjuv jõud nagu madalrõhk, kõrgrõhk, alarõhk, helirõhk; keeles on rõhk millegi esiletõstmine ja vahend, mis eristab ja eraldab keeleüksuse tema naaberüksuste hulgast (näiteks kõne põhitooni muutus ja hääle intensiivistamine või hääliku pikenemine); rõhk on surve ja see, kus tähelepanu parajasti on ehk see, millele pööratakse rõhku. 

Maalikunstinäitus “Rõhkude vahel” on Tartu Ülikooli üliõpilaste kollektiivnäitus, mis käsitleb noore maalikunstniku positsiooni ühiskonnas. Viis kuuest osalejast õpivad maalikunsti eriala teisel kursusel, üks sama aastakäigu ajaloo erialal. Maal on olnud läbi aegade üks armastatumaid ja olulisemaid kunstimeediume, mis hetkel paistab olevat teisejärguline. Samuti esitab näitus vaatajale tudengi positsiooni, kes õpib Tartu Ülikooli maaliosakonnas, mille ümber keerleb pidevalt küsimus, kas osakond sulgeda või mitte.

Oleme pikalt juurelnud küsimuse üle, kas praeguse Eesti maalikunsti juures võib rääkida mingist ühisnimetajast või läbivast trendist, seda nii temaatika, tehnika kui ka näiteks formaadi poolest. Kuid püüd leida mõnda žanrisisest rõhuasetust ei ole tulemusi toonud. Soovime iseenda rõhuotsingutele viidates anda vaatajale võimaluse proovida leida tiku(loe: tasku)tule abil rõhuasetust meie endi töödest, kes me oleme nii vanuselt kui hariduselt ühesuguse taustaga.

“Rõhkude vahel” on näitus hämaras ruumis, kus vaatajal (ühiskonnaliikmel, kes vastutab selle eest, kus parajasti rõhk on ja kas on) on abiks taskulamp, millega saab töid valgustada. Nii saab vaataja valida, millele ta soovib keskenduda, mida näha. Iga inimene toob näitusele viis kuni kuus tööd, mille formaat varieerub. Käsitletav temaatika ulatub inimese ja keskkonna suhtest linnamaastike ja abstraktsete maalideni.

Avamine toimub reedel, 12. juunil kell 18. 

Olge kohal!

Avamist toetab Lamba vein.