Friday, November 23, 2007

Sotsiaalse kunsti aktsioon ÜKS ELU 29. oktoober -- 11. november 2007

Aktsiooni eesmärgiks oli sekkumine inimeste igapäeva ellu. See väljendus sotsiaalselt tõrjutud ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele tähelepanu pööramises ja nende emotsionaalse seisundi rikastamises. Teiseks eesmärgiks oli aktsiooni dokumenteerimine ja presenteerimine erinevatest sotsiaalsetest kihtidest inimestele.

Sotsiaalse kunsti aktsiooni sisu:

Toimumise aeg oli 24.09.2006. Osalejateks EKA magistrandid Elle Kannike ja Jaanika Okk ning fotograaf Krista Nagel. Toimumise koht Balti Jaam, Tallinn. Kohaks valisid projektis osalejad Balti Jaama, sest seal on suur tõenäosus leida vähekindlustatud ja sotsiaalselt tõrjutud inimesi. EKA magistrandid riietasid end valgetesse kostüümidesse imiteerides ingleid, tõmmates endale tähelepanu ning eristudes rahvamassist. „Inglid” pakkusid kodanikele paberist loosilipikuid, mille alumisele küljele oli kirjutatud soe sõnum, mis neid emotsionaalselt liigutaks ja tõstaks eneseväärikust. Lisaks pakuti viinamarju, mis sümboolselt tekitaks tunnet ühtekuuluvusest ja osana tervikust. Väike magus suutäis aitas kõige paremini kontakti luua lihtsate inimestega. Aktsioonis osalejate vahetuid emotsioone jäädvustas fotograaf.

Mõned faktid:

Aktsiooni tulemusena selgus kuivõrd avatud ja suhtlemisaltid tegelikult valitud sihtgrupp on. Kui väga nad vajavad tähelepanu ja kui vähe on neile vaja, et tunda siirast rõõmu.

50st kodanikust, kelle poole pöörduti, vaid 2 ignoreeris „ingleid” täielikult. 3 olid segaduses ega osanud reageerida. 1 magas. Ja ülejäänud 44 puhul täheldati väga tugevat positiivset reaktsiooni, mis on ka fotodena dokumenteeritud.

Kokkuvõttes võib öelda, et sotsiaalse kunsti aktsioon täitis oma eesmärgi.

Projekti kulminatsioonina toimus fotomaterjalist näitus vahemikus 15.-27.12.2006 pealkirja all „Inglite tulek” galeriis Aatrium Tallinnas ning 29.10.-11.11.2007 nimetusega „Üks elu” Tartus Y galeriis.

Aitäh vaatamast!

Elle Kannike, Jaanika Okk, Krista Nagel


Pildistas Madis Katz

No comments: