Thursday, August 05, 2010

MoKS esitleb RESIDENT- TIHEDUSED
Binaural - MoKS vahetusprogrammis osalenud kunstnike näitus.

Osalevad kunstnikud: Svetlana Bogomolova, Anna Hints, Evelyn Müürsepp, Manuela Barile, Andrea Brandao, Ana Carvalho, Peeter Laurits, John Grzinich, Toomas Thetloff, Bruno Humberto.

Euroopa äärealadel, Portugali külakeses nimega Nodar ja Eesti asulas nimega Mooste on end sisse seadnud kunstikeskused Binaural ja MoKS. 2007. aastal otsustasid mõlemad, et vahetavad omavahel kunstnikke. Mõeldud- tehtud ja nii juhtuski, et aastatel 2008- 2010 võõrustas Binaural kuut eesti kunstnikku ja MoKS nelja portugali kunstnikku.
Esimesed pääsukesed saabusid Nodarisse 2008.a kevadel ja nendeks olid eesti kunstnikud Evelyn Müürsepp, John Grzinich ja Toomas Thetloff. Sama aasta sügisel maabus Moostes Manuela Barile. 2009. a kevadel töötasid Nodaris jällegi Peeter Laurits ja Svetlana Bogomolova ning Moostes Andrea Brandao, Ana Carvalho ja Bruno Humberto. Otsad sõlmis kokku Anna Hints, kes viibis Nodaris 2010. a kevadel.
Kõigi 10 autori looming kokku kannab endas mõlema paiga vaimu. Kes on seda teinud isiklikumal tasandil (Bogomolova, Carvalho, Müürsepp), kes jällegi sotsiaalsemalt (Humberto, Thetloff), kes on selleks kasutanud rohkem kõrvu ja helisid (Hints, Grzinich, Barile), kes jällegi silmi ja värve (Laurits, Thetloff), kes metsa (Humberto, Müürsepp) ja kes aeda (Carvalho) ning kes hoopis päikest (Brandao). Nagu näha on kunstnikud kasutanud koha uurimiseks ja tunnetamiseks väga erinevaid viise aga ka meediume.
Antud näitusele on koondatud valik kunstnike töödest, mis valmisid kas resideerumisperioodi jooksul või resideerumisperioodi järgselt resideerumisajal kogutud materjali põhjal. Kuigi kunstnikud on tagasi oma kodudes on paigad (Nodar ja Mooste) jätnud nende eludesse ja loomingusse jäljed, niisama nagu kunstnikud on jätnud jäljed neisse paikadesse.

Näitus jääb avatuks 21. augustini 2010.

Tänud toetuse eest Eesti Kultuurkapital ja Tartu Linnavalitsus

www.binauralmedia.org
moks.ee

fotod moks.ee


***

RESIDENT DENSITIES

Exhibition by artists who participated at BINAURAL- MOKS exchange programme in 2008- 2010

Y- gallery, Küütri 2, Tartu, Estonia, 4th- 21st of August, 2010 Opening reception August 3rd at 5pm

Artists: Svetlana Bogomolova, Anna Hints, Evelyn Müürsepp, Manuela Barile, Andrea Brandao, Ana Carvalho, Peeter Laurits, John Grzinich, Toomas Thetloff, Bruno Humberto.

On the edges of Europe 2 artists- in- residence centers Binaural and MoKS have set themselves up, one in the Portuguese village called Nodar and in he other in the Estonian village of Mooste. In 2007 they decided to exchange artists between their residency centers. And so it happened... between 2008 and 2010 Binaural hosted 6 artists from Estonia and MoKS 4 artists from Portugal.'' The first swallows landed in Nodar, in spring 2008; John Grzinich, Evelyn Müürsepp and Toomas Thetloff. In the fall of the same year Manuela Barile arrived at MoKS. In spring 2009 Peeter Laurits and Svetlana Bogomolova worked at Nodar, while Andrea Brandao, Ana Carvalho and later Bruno Humberto settled for a while at MoKS. The ends were brought together by Anna Hints, who stayed in Nodar in spring 2010
The creation of all these 10 authors was affected by a genius loci of relevant places, spirits of Mooste and Nodar. In the artists works it was revealed in different ways, either more through personal reflections (Bogomolova, Carvalho, Hints) or via social contexts (Humberto, Thetloff), who used more ears and sounds (Hints, Grzinich, Barile) and who´s eyes and colours (Laurits, Thetloff) and who through forest (Humberto, Müürsepp) or through a garden (Carvalho) and even who went through the Sun itself (Brandao). The current exhibition collocates a selection of works that were either produced during the residency or after, based on materials collected during the residency. As you can see, artists have implemented different ways of experiencing and reflecting the place as well as media. Though artists have returned to their homes, the places (Nodar, Mooste) have left traces into the lives and works of artists, as much as artists have left their imprints onto these places

This exhibition is made possible thanks to financial support from Estonian Cultural Endowment and Tartu City government

http://binauralmedia.org
http://moks.ee

No comments: