Sunday, March 13, 2011

Y-kohtumine: Sami Maalas (FIN) ja Gints Birznieks (LV)

Neljapäeval, 17. märtsil, kell 18 saab taas Y galeriis tutvuda Mooste Külalisstuudio (MoKSi) külaliskunstnike loominguga. Alustuseks räägib oma töödest Soome kunstnik Sami Maalas ning seejärel esineb performance'iga Läti helikunstnik Gints Birznieks.

Sami Maalas tutvustab Y-kohtumisel oma uut, ujuva aia projekti ning räägib ka varasematest, osalt seonduvatest töödest, mille puhul on alati olnud tähtis inimeste kaasamine ühiste skulptuuride ehitamisse. Nimetatud aed on praegu kujundamisel tema elukohas Tamperes – ka selle parveehitusega on seotud kohalik kogukond. Sami Maalas on lõpetanud koha- ja olukorraspetsiifilise kunsti eriala Soome kunstiakadeemias. Tema tegemistes on dialoog loomise kontekstiga tähtsam kui kasutatavad vahendid. Töödele on iseloomulik intuitiivsus ja alateadlikkus, mida nõuab reageerimine avalikus ruumis pidevalt tekkivatele üllatuslikele situatsioonidele. Sellisel moel jõuab kunstnik suurte, publiku osalusega performance’ite või rituaalideni.


Sami @ MoKS

Gints Birznieksi loomingu keskmeks on müramuusika. Kunstnik annab umbes 20-minutilise helietenduse, mis tema enda sõnade järgi põhineb sagedusmuutustel ja müramaastike tagasisidestusel ning toob kuuldavale transpersonaalse kevadõhustiku sürrealistliku heliriba. Gints Birznieks on olnud mitu aastat Läti raadios NABA saate „ThirdEar” juht, osalenud paljudes mitmemeediumilistes koostööprojektides ning õpetanud lapsi – kirjanduslaagrites sürrealismi ja loodushoidlikke lahendusi.Gints @ MoKS

Mõlema kunstniku loometööd MoKSis toetab Põhja- ja Baltimaade mobiilsusprogrammi Kulturkontakt Nord stipendium.

Mooste Külalisstuudio Y-kohtumiste sari Y galeriis on loodud peamiselt selleks, et ka Eesti laiemal avalikkusel oleks parem võimalus MoKSi väisavate külaliskunstnike tegevusega tutvuda. Suur tänu Y galeriile ja Kaisa Eichele.
MoKS on kunstikeskus, mida veavad kunstnikud ise, siin on ateljeesid, näitusepindu, töökodasid, raamatukogu jms. MoKS tegutseb nii Moostes (nt külalisateljeed, toiduklubi, helitöötoad) kui ka väljaspool seda. MoKSi tegevust rahastavad Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, EC programm Kultuur, Euroopa elukestva õppe programm Grundtvig, SA Tallinn 2011.

MoKSi uksed on külastajatele valla kolmapäevast pühapäevani kl 12–18, parema elamuse saamiseks aga tasuks alati all toodud kontaktidel eelnevalt programmi kohta aru pärida.


Evelyn Müürsepp
5 138 599

Siiri Kolka
56 478 473

moks@moks.ee

moks.ee

No comments: