Tuesday, April 24, 2012

Tanel Randeri isikunäitus "DECOLONIZE THIS" 30. aprill - 20. mai 2012


Tanel Rander (s 1980) on varem tegutsenud kunstnikunimede chaneldior ja c: all. Näitus on osa tema loomingulisest doktoritööst Eesti Kunstiakadeemias"
„Decolonize This" on esimene etapp loomingulisest uurimistööst, mis tegeleb geograafilise identiteediloome ja –poliitikaga Eesti ja laiemas Ida-Euroopa kontekstis, kasutades dekolonialistlikke praktikaid ning postkolonialismiteooriaid. Näitus vaatleb kolonialismi erinevaid tasandeid, püüab läbi hüpoteeside ja küsimuste liikuda ühelt kolonialistlikult kihilt (imperialism, okupatsioon, rahvusriikide enesekolonisatsioon, neokolonialism) teisele, kritiseerides suurte piirkondlike identiteediühikute teadlikku loomist ja ärakasutamist, ning analüüsides järjekindlalt marginaliseeritud Ida-Euroopa identiteeti ja selle olemuslikku suhet Lääne ühiskonnaga. Eesmärgiks on avardada üldsuse geograafilist teadvust ja kohatunnetust (Tartu kontekstis), samuti kriitilist mõtlemist seoses mineviku ja olevikuga. Näitusel esitletakse teatud kohti ja nende hüpoteetilisi või varjatud tähendusi, mis konkreetsete identiteedipoliitiliste protsesside tõttu ei ole laiemale üldsusele tuntud. Samuti jagatakse näitusel abivajajatele ja soovijatele tasuta laiali 100 kg maisijahu.
Näitus on avatud 30.04 – 20.05.2012
Esmaspäeval, 07.mail ca kl 17.00 toimub galeriis diskussioon ja doktoritöö eelretsenseerimine. Eelretsensendid on Eva Näripea ja Anders Härm. Üritus on avalik, kõik huvilised on teretulnud.

          Loe ja vaata lisaks:

          Artishoki fotoreportaaźi
          http://artishok.blogspot.com/2012/05/decolonize-this.html
        
          Riin Kõiv kirjutab Sirbis
          http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=14960:dekoloniseeri&catid=6:kunst&Itemid=10&issue=3394


(in english) 
„Decolonize This“ is first part of aristic research that is focused on geographical identity creation and politics in Estonian and in wider East-European context, using decolonial practices and postcolonial theories. The exhibition observes different layers of coloniality and by questions and hypothetical statements, moves from one layer (imperialism, occupation, self-colonialism of nation states, neocolonialism) to another, criticizing the production and exploitation of massive regional identities, and analyzing the systematically marginalized East-European identity and it`s original relation with the Western society. The aim is to widen geographical consciousness and place sensation (in the context of Tartu) of the community, as well as critical thinking in respect of the past and the present. The exhibition presents certain places and their hypothetical and hidden meanings that are not widely known because of certain processes of identity politics. 100 kilos of cornmeal will be shared for free to persons interested or in need.
The exhibition is opened from 30.04. to 20.05.2012
Suured tänud, many thanks to: Laura Põld, Marek Mäemets, Timo Toots, Epp Kubu, Eva Labotkin, Indrek Grigor, Eesti Kultuurkapital, Archimedes, Balti Veski AS, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum


Avamisel pildistas Martiini:No comments: