Sunday, November 09, 2014

KUTSE: GERILJAHARIDUSE TÖÖTUBA

(for English please scroll down. Thank you!)

Palun levitada võimalikele huvilistele
Aitäh!

Sloveenia kunstnik Miha Horvat (vt son:DA) ja Tartut, Maribori, Grazi ja teisi linnu ühendav Transnational Guerilla Art School kutsuvad teid osalema 13. novembril toimuval workshopil, mille fookuses on guerrilla-(kunsti)haridus, rahvusvaheline kultuuripoliitika omal initsiatiivil, suuruselt teiste linnade eripärad, Ida-Euroopa kultuuriteadvus ja suhted Baltikumi ja endise Jugoslaavia vahel.
Teemaplokid:
- Transnational Guerilla Art School - mis see on?
- ühenduse loomine/kogemine/osadus/arusaamine
- joonistus/sümbol/ikoon/kunst/kaasaegne kunst/kunstnik/kogukond/meie
- materjalid/stiilid/suurused/värvid/kunstnikud/inimesed
-rääkimine/kontseptualiseerimine/tegemine/
koostöö/joonistamine/maalimine/printimine/valikute tegemine
Workshop algab 13. novembril kell 14.00 Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu).
http://sonda.kibla.org/sonda.html
http://tgas2014.wordpress.com/about/
Osalejatel palume end registreerida: ygalerii@gmail.com
–-
Slovenian artist Miha Horvat (aka son:DA) and Transnational Guerilla Art School, that unites Tartu, Maribor, Graz and other cities are inviting you to a workshop on 13.11. that is focused on guerrilla-(art)education, transnational guerilla cultural politics, 2-nd biggest cities and their specifics, East-European cultural consciousness, relations between the Baltics and ex-Yugoslavia.
The themes:
- Transnational Guerilla Art School – what is it?
- making connection/experiencing/participating/understanding
- drawing/symbol/icon/art/contemporary art/artist/community/us
- materials/styles/sizes/colors/artists/people
- talking/conceptualizing/doing/cooperation/drawing/painting/
printing/making decisions
Workshop takes place on 13.11. at 2 PM in Y Gallery (UT church, Jakobi 1, Tartu)
http://sonda.kibla.org/sonda.html
http://tgas2014.wordpress.com/about/
Participants, please register: ygalerii@gmail.com


No comments: