Tuesday, January 20, 2015

MoKSi kohtumised: Jaana Kokko 19. november 2014(For English please scroll down)

19. novembril võõrustame sariüritust MoKSi kohtumised, mille külaliseks on Jaana Kokko. Kunstnikuga vestleb Rebeka Põldsam.

Jaana Kokko on Helsingist pärit kunstnik. Enne kunsti õppis ta majandust. Ta töötab peamiselt video ja fotomeediumis, ent ka kirjutab ja joonistab. Kokko loomingulised vaatleb feministlikust lähtepunktist keeli, representatsioone ja võõrandumist. Talle meeldib luua mitme hääle vahelisi kõnelusi, näitamaks, kuidas erinevad inimesed, erinevatest aegadest ja erinevate tõekspidamistega moodustavad meie kõigi maailmad. 2011. aastal alustas Kokko kunstidoktorantuuri ning sestap on tema hiljutine looming sotsiaalpoliitilistes küsimustes suuresti mõjutatud Hannah Arendtist.


Rebeka Põldsam on kuraator ja kunstikriitik. Tema kirjutised ja näitused puudutavad kvääri, naiselikkuse ja naisesuse kehalist kogemust. Viimastel aastatel on teda eriliselt inspireerinud Tove Janssoni, Eve Kosofsky Sedgwicki, Bracha L. Ettingeri ja Clarice Lispectori lugemine, pikad rattamatkad ja Nancy Nakamura Ideederiiuli tegemised.

Vestlusõhtul näitab Jaana Kokko oma uuemaid videosid. Ekraniseeringule järgneb diskussioon ja vestlus inspiratsioonist, feministlikest mõtlejatest, igapäevastest tunnetest, mis on vahel nii allasurutud ja unustatud, et ei osata neid enam väljedadagi. Kõik on väga oodatud ühinema!

MoKSi kohtumised on üritusteseeria, mis tutvustab MoKSi residente. Iga üritust veab kutsutud moderaator erinevates Tartu kohtades. 2014. aasta MoKSi kohtumisi toetab Tartu linn.

------
(Eng)

Jaana Kokko is a Helsinki based visual artist with a background in arts and economics. She works primarily with video, but also in the fields of photography, text and drawing. Her works revolve around the subjects of language, representation and alienation with an eye of a feminist. In her practice Kokko is often interested in polylog, showing through dialog how our world consists of different individuals and their interpretations of reality in their historical context. Since 2011 Kokko is working on her practice-based dissertation in political and social arts and is being inspired by Hannah Arendt.

Rebeka Põldsam is a curator and art critic from Estonia. Her work develops around embodiement of queerness, femininity and womanliness. In recent years she has been particularly influenced by reading Tove Jansson, Eve Kosofsky Sedgwick, Bracha L. Ettinger, Clarice Lispector, hiking by bicycle and hanging out at Nancy Nakamura Shelf of Ideas in Kopli.

At Y-Gallery, Jaana Kokko will show some of her latest video works followed by a discussion. We are going to talk about inspiration and context of feminist authors, about everyday emotions that are so forgotten it's hard to quite express them.
Everybody is welcome to join the evening of films and share their inspiration!

MoKS meetings is a series of events, what introduces MoKS AIRs. Event is lead by invited moderator and takes place in various locations around Tartu.
In 2014 MoKS meetings is funded by Tartu City
No comments: