Sunday, March 15, 2015

MAARJA NÕMMIK isiknäitusega "To Be Continued..." 17.- 31. märts 2015


Teisipäeval, 17. märtsil algusega kell 17 olete oodatud Maarja Nõmmiku isiknäituse „To Be Continued…“ avamisele.

„To Be Continued käsitleb maalikunsti näitel kaasaegset maailma osmoosse ideevõrgustikuna, milles areng eeldab teadaoleva ja kogetu analüüsimist loova filtri kaudu. Kunstnik vaatleb, kuidas käsitletav reaalsuse mõiste võib väljenduda maali kui idee manipuleerimises. Maali kaudu võib vaadelda reaalsuse faktuuri ning selle komponentide toimimist, väljendades samal ajal loova mõistmise ja lähenemise elutähtsat rolli kõiges, mis seotud inimliku sfääriga.

"Loovus on üldinimlik tööriist, mis võib sünteesida kõigest kõike. See on arengu põhilisim käivitaja – olemuselt kohastumus, mis tähendab reeglite ja kättesaadavate vahendite kohandamist ning rakendamist iga parajasti vajaliku eesmärgi täitmiseks. Loovus on võime endale teadvustada, kuidas inimese nägemust võimalikest reaalsustest piirab teda ümbritseva keskkonna harjumuspärane toimimisviis või kogemused, ning näha selle taga lõputult muunduvaid lahenduskäike. Nii võib reaalsust tajuda mitte fikseeritud nähtuse, vaid üksteisest läbiimbunud ideede süsteemina, mille komponendid on võimelised kohti vahetama, segunema, kattuma jne. Sel viisil on loovus lahutamatult seotud eksistentsi ja ellujäämisega (ka kõige otsesemas tähenduses) – eksistents eeldab loovust.
Kunst teadvustab reaalsuse tegelikku tekstuuri algpõhimõttena, mistõttu kunstis esinevad ideede omavahelised reaktsioonid  kontsentreeritumalt kui nii mõnelgi teisel väljal. Seepärast sobib kunst vahendiks, mille eneseanalüüsi abil uurida reaalsuse toimimise mehhanisme. „To Be Continued…“ defineerib maali kindla alusega seostamatu värvipinna manipulatsioonina, mis võimaldab maalil ruumis vabalt liikuda. See jätkab oma eksistentsi osmoosse nähtusena, mis esineb kõigis dimensioonides, ka ajalises, liigub lõuendilt välja ja edasi kõikvõimalikele pindadele. Segunev, põimuv ja hektiline värvipind imbub teistele väljadele, nii tahketele, käegakatsutavatele kui ka virtuaalsetele, ning muundunud täielikult iseseisvaks olemiks, liigub tagasi lõuendile. Värv on pidevas liikumises, millest on tabatud hetk. Maal muutub pulbitsevaks väljaks, kohasemgi on vast tõmmata paralleele „ürgsupi“ mõistega."Maarja Nõmmik (s. 1991) on Tartu Ülikooli  maalikunsti õppe magistrant. Näitusprojekt on teostatud kursuse maal/dekonstruktsioon raames Jaan Elkeni juhendamisel.

Kunstnik tänab Eesti Kultuurkapitali, Cramo Estonia ASi ja Tartu Kunstimaja.

Näitus jääb avatuks kuni 31. märtsini 2015.
Y-galerii (Jakobi 1, Tartu) on avatud E-R kl 12-19 ja L-P kl 12-17

ygalerii(at)gmail.comNo comments: