Friday, July 10, 2015

Mami Sakurai "BASHO" 12. juuli - 2. august


BASHO (Põld/Paik)
Mami Sakurai installatsioon

12. juulil kell 18.00 esitletakse Y-galeriis (Jakobi 1, Tartu) Jaapani muusiku ja kunstniku Mami Sakurai installatsiooni Basho. Mami Sakurai viibib hetkel residentuuris Trükimuuseumis ning töötab ja esineb erinevates paikades Eestis ja Soomes.

"Inimene – Loodus – Muusika... Ma mõtlen, kuidas nad on omavahel seotud?
Jaapan – Eesti... Jälle mõtlen, kuidas nad on omavahel seotud?
Teades seda imelist ja hingelist sidet – kuidas ma saaksin väljendada oma tunnet, ja seda et ma armastan “aarete põldu”, mis on seotud teistega, kes seda armastavad?
Seetõttu olen ma loonud “Basho” (Põllu/Paiga).
“Basho” on loodud muusika, taimevärvide, paberivoltimise ja kirjutamise teel.
Ma loodan, et te tunnete midagi, kui te sellel “Põllul” olete."


Installatsiooni hulka kuuluv laul ja kunstiteosed põhinevad vanal Jaapani rahvalaulul “Basho”, mida esitatakse lahkunud lähedastele pühendatud Bon festivalil. Festival toimub erinevates Jaapani paikades juulis ja augustis.

Installatsiooniga on võimalik tutvuda 12. juulist kuni 02. augustini.

--------------------------

Y Gallery presents:

BASHO (Field/Place)
installation by Mami Sakurai

On 12th of July we present the installation "Basho" by Japanese musician and artist Mami Sakurai in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu). Mami Sakurai is currently in residency of Print Museum and is working and performing in different places in Estonia and Finland.


"Human – Nature – Music... I wonder how they are connected to each other?
Japan – Estonia... I also wonder how they are connected to each other?
Knowing the wonderful and spiritual connection – how could I express my feeling and my love for the ‘treasure field’ which is connected to others, who also love it?
That is why I’ve made this product "BASHO".
"BASHO" is made with Music, Botanical dyeing, Paper folding and Writing.
I hope you feel something when you’re in this ‘FIELD’."

The song and artworks presented in the installation are based on old Japanese folk song “Basho”, that is part of Bon festival, which is dedicated to close ones, who have passed away. The festival takes place in various parts of Japan during July and August.

The installation can be seen from 12th of July to 2nd of August.

No comments: