Monday, February 25, 2008

Andrus Raag ja Irina Krivonogova MÄNG JA KUNST 02. jaanuar -- 19. jaanuar 2008"Mäng ja kunst" on osa nn. dekonstruktsioonile ja maalikunsti ristumisele muude kunstiliste väljendusvahenditega orienteeritud praktilisest maalikursusest, mis päädib galeriis toimuva näituseprojektiga.

Irina Krivonogova ekspressiivne maneer muudab kõik mida ta puudutab ainukordseks ja tähenduslikuks - sümbolistlik, neurootiline värviorgia tema uutel maalidel ("Taevas", "Paraadportree" "Nelgid kangelaste haual", "Autoportree" ja "Võitlus") on raugemas ja otsekui udust kooruvad konkreetsed märgilised kujundid - olgu nendeks kumminuia vibutavad, skafandri-sarnastes vormides politseinikud, langenud peainglid, autoportee pioneerina või häbitult kroonlehti lahtirullivad gladioolid-nelgid viiel väikesel lillemaalil. Krivonogovalt on näitusel ka lilleteemaline "madala eelarvega" multifilm lilledest. Just nii, te lugesite õieti - mitte tirazheeritud lillepildid ( mis seekord hoopis "kõrgkunsti" pürivad ) - vaid "müügiks tehtud lillevideod" - odavast plastiliinist ja krepp-paberist teostuses.
Krivonogova esineb näitusel ka tundliku installaatorina - hernehirmutis kui kollektiivse versus personaalse hukkamõistu ja häbi arhetüüp.

Andrus Raagi maalidel esineb kõrgtehnoloogiline maailm kõrvuti destruktiivsete, ekspressionismi toitvate impulssidega. Vastandusest toituv analüütiline pildikeel esindab uuele nüüdismaalile tunnuslikku, paradoksidest tulvil fantaasiamaailma.
Autori sõnul on "..näituse tuumas kõrvutatud mäng ja kunst. Need kaks mõistet vahel sulanduvad, vahel vastanduvad./..../ Mäng on näituseprojekt sel moel, et ta toetub omamütoloogiale. Selle omamütoloogia tuuma moodustavad kangelased, kes elavad oma elu ja teevad tegusid, mida nad on määratud tegema. Näitusel on proovitud kangelast üleüldse veidi lähemalt vaadelda./.../ Mõnikord on mäng reaalsem kui tõelisus, milline on aga kunsti ja reaalsuse piir? /.../"
Raag esitab näitusel ka tehnoloogilise kultuuri jääke installatsiooni kujul, sellega otsekui kinnitades näituse eri väljendusvahendite sümbioosi teesi ja loomulikkust kuidas "loo jutustamine" nüüdiskunstis mänglevalt ühest meediast teise võib libiseda.

Pressiteksti koostas Tartu Ülikooli Maalikunsti õppetooli professor Jaan Elken.
irina poolel:
Andruse poolel:

Pildistasid Indrek Grigor, Andrus ja Kaija

No comments: