Friday, June 26, 2009

HARE CHRISTMAS, HARE WEIHNACHTEN! 23.dets - 31. dets 2008

Näitus HARE CHRISTMAS, HARE WEIHNACHTEN! pakub alternatiivi pühadekarusellile nii kirikutes kui ka kaubamajades. Näitus uurib jõulude tähendust nüüdisaegsele õhtumaa inimesile. Täpsemalt eestlasile. Seab vastakuti Jeesuse kui Jumalinimese käsitluse, kristliku pärimuse ning tänapäeva sekulariseerunud multikultuurse vaimu.
Näitusekülastaja saab aimu, mis need jõulud veel on? Mis on jõuludest saanud? Mis on jõulude tegelik sisu ja mõte? Kes on Jeesus, mis tähendust ta meile omab? Kuidas luua oma enda tootemit? Ja veel palju huvitavat… No, ja kui ta ei saagi selgeid vastuseid, siis küsimusi kindlasti. Ajugümnastika jõulukursus! – otsmiksagaras jõulumõte tursus!

Osalevad kunstnikud:
Berit Talpsepp, Alan Proosa, Akky Lippo, Kiwa, Madis Luik, Indrek Spungin, Chaneldior, Jaan Toomik, Raivo Raidvee.

Alan Proosa teostab vaatlusi läbi retrospektiiv-objektiivi jõuluootustest sõja-aegsete eestlaste peredes, kes jäidki jõule ootama.

Madis Luik küsib oma videoinstallatsiooniga, kuidas tänapäeva eesti inimene kirikus toime tuleb, kui ta sinna ainult jõuludel satub.

Indrek Spungin (tuntud ka kui Chungin), Alan Proosa ja Kiwa
kajastavad vormiliselt oma jõulualbumiga üldist jõulumuusika buumi
hooajal, mil Eestis näeb ilmavalgust pea poolsada helikandjat, mis on
1/2 aasta jooksul üllitatud kohaliku muusika massist. Sisulise poole
pealt on tegemist piiblilugude ning kristliku traditsiooni tekstilise
dekonstrueerimisega nihestatud popmuusika konventsioonide pinnal.

Akky Lippo katsetab maalitehnikaga, et uurida, kas igaühel on võimalik ise luua oma personaalne Jeesus.

Berit Talpsepp ehitab moodsa altari; seob kokku sarnaste nähtuste erinevad elemendid. Nendeks nähtusteks on traditsiooniline kiriku altar ning argipäeva transtsendeeriv klubikultuur ning viimase altar koos puldi ning plaadimängijatega, mille taga toimetab teispoolsust ja lunastust vahendav d.j.

Jaan Toomiku töö, mida tsiteerib ka näituse pealkiri, vaatleb globaalse silmaga sünkretistlikke jõuluriitusi Tallinna Vanalinnas.

Chaneldior esitleb skulptuuri "Secret Garden", peegelpinnaga tahukat, mille sees peidab end tema isiklik tootem - peegelpinna sees on tühik, milles asub staatiline "altar". see koos oma elementidega loob reaalsuse kontrollimatuse keskele teatava "ookeanilise tunde", mida mõnel juhul peetakse religioonide rohujuureks.

Raivo Raidvee toob traditsioonilise igihalja jõulupuu asemel tuppa led-kuuse.

Avamisel Indrek Spungini jõulualbumi esitluskontsert!

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond

Indrek Spungin tänab Toomas Thetloffi ja Erkki Luuki

vt ERR Kultuuriuudiseid
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=88940


pildistas Alan Proosa
Kuraator: Indrek Spungin
loe plaadiarvustust Areenist
http://paber.ekspress.ee/viewdoc/CA814C7E96D5B200C225755300464BE4


Chungin esitles plaati
No comments: