Friday, June 26, 2009

tudengite näitusprojekt MOTIVATSIOONI KUNST 21. okt -- 2. nov 2008
Nii näitust korraldavad noored kui sajad teised tudengid on käinud Southwesterni suveprogrammi raames U.S.As haridusliku sisuga lasteraamatuid müümas.

Southwestern on 150 aastat vana firma, mis tegeleb lasteraamatute kirjastamise ning müümisega. Southwesterni firma on teistest firmadest erinev - "uksest ukseni" meetodil kasutatakse müüjatena kõikjalt maailmast Ameerikasse sõitnud tudengeid, kes saavad firmalt profesionaalse müügikoolituse. Tudengid omakorda rakendavad neid teadmisi suvejooksul ellu. Parimad tudengid kutsutakse järgmisel suvel tagasi, siis õpivad nad peale müügitöö ka manageri tööd, juhtides endaga kaasa võetud
tudengite tiimi.

Noori motiveeritakse tulemuspalga ja eluks vajalike kogemuste saamisega nii töötegemiseks, suhtlemiskunsti parandamiseks kui ka erinevate eluliste situatsioonidega silmitsi seismiseks.

"Enese proovilepanekuga ihuüksi võõral maal õpib noor reaalses keskkonnas end paremini tundma ning saab teadlikuks, milleks ta võimeline on. Tegelikkus ei ole alati lust ja lillepidu, vaid ees seisab oma eesmärkideni jõudmise töö. Paljud tudengid seisavad suvekuudel esmakordselt silmitsi äraütlemistest tuleneva valu ja pisaratega.
Väljapanekuga kajastame harjumatult palju suhtlemisega kokkupuutumist. Koolis siiani oleme olnud kuulaja rollis. Kuidas vastupidine roll kellelgi esmakordselt välja tuleb, tekitab omakorda tundeid, millega tudengid töö käigus kokku puutuvad: motivatsioonipuudus, koduigatsus, vaimne ja füüsiline koormus, harjumatud ilmastikuolud, positiivne mõtteviis..."

Näituse üldeesmärk on noorte jaoks püüda analüüsida erinevaid emotsionaalseid ja praktilisi kogemusi, mida USA-s õpitud "müümise kunst" annab.
Autorid kasutavad palju juba olemasolevat alusmaterjali, mis on kogunenud mitme suvega USA-s töötades: motivatsioonikirjad, -kõned, -videod, fotod jne.

Kas kõik see viitab hirmutavalt ameerikalikult religioossele distsipliinile? Kindlasti ei saa tegemist olla lihtsalt ameeriklaste "ajupesuga", kui taustsüteemina ühiskond ka Eestis pidevalt enesemüümise oskustele rõhub.

Osalevad noored autorid:
Malle Pärtel – Tartu Kõrgem Kunstikool
Evelin Kuiv – Tartu Ülikool
Robert Šimko – Tartu Maaülikool

Eksponeeritavate fotode autorid : Marju Vares, Imbi Helm, Hanna Kruusamägi, Kaia Kuusler, Kalle Aron, Keiu Külm, Hiie-Maarja Lõhmus, Joanna Prääts, Ranol Kaseväli, Maria Puhm, Jaak Roosaare, Jaanus Leplaan, Maris Alver, Kaia Metsmaa, Kätlin Jaanson, Annika Toit, Silver Küngas, Martin Tammejuur.näitust Motivatsiooni kunst toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu Kõrgem Kunstikool

Malle Pärtel tänab: Margus Tamm ja Argo Peever, Elina Noomen ning Andres Märtin.

No comments: