Sunday, August 09, 2015

Alan James Burns, Ross Cochrane, Michael Holly "NEED, KES UJUVAD METSA(S)" 14. - 30. august


Olete palutud kolme Iiri kunstniku näituse “Need, kes ujuvad metsa(s)” avamisele reedel, 14. augustil kell 18.00 Y-galeriis (Jakobi 1, Tartu). Näituse avab Iirimaa suursaadik Frank Flood. 
(For English please scroll down)

“Metsade saar” öeldi Iirimaa kohta ajal, kui seda veel peeti Briti koloniaalvõimu ohtlikuks piiritsooniks. 16. sajandi lõpus alustas Sir Walter Raleigh Iirimaal suurt metsalõikust, et toota kaubavahetuseks vajalikke puutünne ning ehitada üles Inglismaa mereväe laevastik. Kuna kogu maa tehti lagedaks, ei ole iirlased tänasel päeval enam metsarahvas. Võib koguni öelda, et iirlastele on omane sünnipärane umbusk metsa vastu.

Oma essees “Need, kes armastavad metsa(s)”, mis käsitleb A.H.Tammsaare romaani “Kõrboja peremees”, kirjeldab Kadri Tüür eestlasi kui metsarahvast. Mets on mütoloogia, mälu ja folkloori allikas ning varjupaik. See kannab endas vabaduse, rändamise ja seikluse tähendust. See on koht, kuhu peita end rõhujate eest, see on koht, kus väsinud rändur end välja puhkab.

“Need, kes ujuvad metsa(s)” on kolme Iiri kunstniku näitus, mille idee sündis Eestis, keset metsa. Näitus keskendub peidetud ohtudele, mis asuvad inimpsüühikas, rahvuslikus identiteedis ning paikades, kus inimesed ja maastik üksteisega kohtuvad. Iirlaste suhe metsaga jääb metafooriks, tunnetuse, ajaloo ja maastiku kaardistused metodoloogiaks.

Veel enne näituseavamist, 12. augustil, kell 11-18, toimub MoKS-is sümpoosium/ekskursioon “Need, kes rändavad metsa(s)”. Tegemist on ekskursiooniga läbi metsa, Mooste külast kirdesse, mida saadavad kunstnike ettekanded, vestlused, performanced ja ujumine.

Näitus “Need, kes ujuvad metsa(s)” sündis kunstnike 2014. aastal MoKS-is veedetud residentuuri ajendil, selle organiseerijaks on Iirimaa Cavani Maakonna Nõukogu Kunstiamet ja rahastajaks EL-i Leonardo Da Vinci programm. Näitus sai võimalikuks tänu Iiri Suursaatkonnale Eestis ja Iirimaa Cavani Maakonna Nõukogu Kunstiametile.

Galerii on avatud K-R: 12-19 ja L-P: 12-17

Rohkem infot:
Tanel Rander
+372 56 67 87 29
ygalerii@gmail.com

----------------

THOSE WHO SWIM (IN) THE FOREST
Alan James Burns, Ross Cochrane, Michael Holly

You are cordially invited to join us for the opening of "Those Who Swim (in) The Forest" in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu) on Friday 14th August, 6pm. The exhibition will be opened by Irish Ambassador Frank Flood. The exhibition runs from Friday 15 August to Sunday 30th August 2015. Gallery opening times: Wed-Fri 12-19 and Sat- Sun 12-17


The Isle of Woods was a name used for Ireland at a time when it was still considered a dangerous frontier to the British colonial administration. Beginning late in the 16th Century, Sir Walter Raleigh began to harvest the Irish forests to make wooden casks for export and for the construction of the English naval fleet. Today, the Irish are not forest people, as the country was all but striped bare of her trees. It might even be said that the Irish today have an innate suspicion of forests.

In her essay, Those Who Love (in) The Woods, about the Estonian novel, The Farmkeeper of Kõrboja by A.H. Tammsaare, Kadri Tüür describes Estonians as forest people. The forest is the source and haven of mythology, memory and folklore, it conveys a meaning of freedom, wandering and adventure, it is a place of hiding for resistors of oppression, a place of rest for exhausted travellers.

Those Who Swim (in) The Woods is an exhibition of work by three Irish artists that was initiated in the context of the Estonian forest. Using the Irish relationship with forest as a metaphor, and the mapping of cognition, history and landscape as a methodology, this work identifies the hidden treasures and the hidden dangers in the human psyche, in national identity and in sites where people and landscape interact.

A symposium/ excursion, Those Who Journey (in) The Forest, will be held on the 12th of August at MoKS Mooste, 11am – 6pm in conjunction with the exhibition. An excursion through the forest, to the North West of Mooste village will incorporate artist presentations, talks, performances and swimming.

Those Who Swim (in) The Forest is a result of a residency by the artists in MoKS August 2014, organised by Cavan County Council Arts Office in Ireland and funded as part of the EU Leonardo Da Vinci Programme.

This exhibition is made possible through the generous support of the Embassy of Ireland Estonia and Cavan County Council Arts Office, Ireland.

For Further information please contact:

Tanel Rander
+372 56 67 87 29
ygalerii@gmail.com

No comments: