Wednesday, September 16, 2015

JAANA KOKKO isiknäitusega "Kujutledes tulevikku" 18. september - 11. oktoober(For English please scroll down)

KUJUTLEDES TULEVIKKU
Jaana Kokko näitus
18.09. - 11.10.2015

Me elame kapitalismi loogika poolt juhitud neoliberaalses ideoloogias. Erinevalt sotsialismist, ei peetagi seda ideoloogiaks ning selle ideaalid ja toime on peidetud meie igapäevaellu. Kas me tahame seda või mitte – majandusel on pildiline ja tegevuslik mõju, majandus jõuab isegi meie ja me laste unenägudesse.
Kui me nõustume, et on olemas ka teised väärtused peale majanduslike, peame me mõistma kapitalismi. Kui kapitalism tundub meile ebaõiglane, peame me astuma selle vastu ja püüdma ette kujutada selle asemele midagi muud. Et kujutleda tulevikku, tuleb rääkida ja kuulata igasuguseid lugusid – selliseid, mille eest ei jagata rahvuslikke preemiaid.
Kuidas kapitalismi mõista? Kuidas kapitalismile vastu seista? Majanduslikule ekspluateerimisele vastu astumiseks on vaja õppida ja mõista feminismi struktuure ja ajalugu. Seda tuleb mõista mitte ainult kui soolist võitlust, vaid kui vastuseisu kapitalismi ebaõiglasele loogikale, mis tekitab ekspluatatsioonil ja ebavõrdsusel põhinevaid inimsuhteid.
Minu Y-galeriis toimuval näitusel on dokumentaalne ja nägemuslik lähenemine. Mind huvitab feminismi ja majanduse pildilisus, ja muuhulgas esitan ma näitusel järgmised küsimused:
Kuidas luuakse ühiskonnas ruumi? Kuidas liiguvad selles ruumis meie kehad? Kuidas kehastub selles ruumis majandus? Kuidas liigutavad meie kehad majandust?
Näituse võtmesõnad:
kapitalism, sotsialism, naine, ideaal, arhitektuur, mudel, utoopia, privaatne, avalik
Näitusega kaasneb haridusprogramm, mis valmib koostöös Tartu Ülikooliga.

Avamine: 18.09. kell 18.00
Tasuta sissepääs.
Galerii on avatud:
E-R: 12-19
L-P: 12-17

Jaana Kokko on Helsingi kunstnik, kellel lisaks kunstiharidusele on ka majandusharidus. Ta töötab peamiselt video ja fotomeediumis, samuti kirjutab ja joonistab. Kokko looming on seotud keele, representatsioonide ja võõrandumisega, nine põhineb feministlikul perspektiivil. Talle meeldib luua mitme hääle vahelisi kõnelusi, näitamaks, kuidas erinevad inimesed, erinevatest aegadest ja erinevate tõekspidamistega moodustavad meie kõigi maailmad. 2011. aastal alustas Kokko kunstidoktorantuuri ning tema hiljutine looming sotsiaalpoliitilistes küsimustes on suuresti mõjutatud Hannah Arendtist.


Täname: 
Kone 
MoKS

-------------------

Y Gallery presents:

IMAGINING THE FUTURE
exhibition by Jaana Kokko
18.09. - 11.10.2015

Today we are living in the neo-liberal ideology that is driven by the logic of capitalism. In comparison to socialism it is hardly reconsisted as an ideology, but its ideal and practices are hidden in our every-day lives. The images and practises of the economics are influencing us and whether we wanted it or not they are coming to our and our childrens dreams.
If we agree that there are other values in priority than economical we need to to understand capitalism. If we find it unfair, we need to struggle against it and we need to imagine a substitute for it. We need to tell and hear the stories that did not win any national prizes, for that we can imagine the future.
How to understand capitalism? How to resist capitalism? In working against the exploitation of the common economics one way is to study and to understand the feministic structures and history of feminism. We need feminism to confront struggle. Understanding is needed not only for the gender struggle but also to resist the unfair logic of capitalism that is building up exploitation and unequality among people.
My exhibition in Y-gallery has both documentary and visionary approach. I am interested in the images of feminism and economics and I will ask for example the following questions: 
How are the spaces in the society constructed? How do we move our bodies in the space? How is the economics embodied in the space? How are we moving economics with our bodies?
Keywords for the exhibition: 
capitalism, socialism, woman, ideal, architecture, model, utopia, private, public
The exhibition is followed by an educational program, performed in collaboration with the University of Tartu.

Opening: 18.09. at 6 PM
Free admission
Gallery is open: 

Wed-Fri: 12-19
Sat-Sun: 12-17

Jaana Kokko is a Helsinki based visual artist with a background in arts and economics. She works primarily with video, but also in the fields of photography, text and drawing. Her works revolve around the subjects of language, representation and alienation with an eye of a feminist. In her practice Kokko is often interested in polylog, showing through dialog how our world consists of different individuals and their interpretations of reality in their historical context. Since 2011 Kokko is working on her practice-based dissertation in political and social arts and is being inspired by Hannah Arendt.

Her working is kindly supported by Kone Foundation. 

We thank: Kone Foundation, MoKS

No comments: